ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!

Cūcības mežos

Cukmena atkritumi 2011 2014

Kā liecina SKDS aptaujas dati, mežos katru gadu atpūšas vismaz 82% Latvijas iedzīvotāju, un atpūtnieku skaits arvien palielinās. Taču vienlaikus saasinās arī mežu piesārņojuma problēma – atpūtai dabā cilvēki aizvien vairāk izmanto vienreiz lietojamos traukus, salvetes, iesaiņojumu, grilus, ko atstāj turpat mežā. Vislielākās raizes mežam sagādā pieaugošais plastmasas atkritumu īpatsvars, kas atšķirībā no papīra nesadalās.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, ik gadu Latvijā tiek radīti gandrīz divi miljoni tonnu atkritumu, no kuriem lielāko daļu rada iedzīvotāji. No visa radītā atkritumu apjoma tikai 70% tiek noglabāti izgāztuvēs un poligonos, tas nozīmē, ka liela daļa izmesto atkritumu nonāk dabā – mežos, pļavās un citās vietās.

Kā liecina AS „Latvijas valsts meži” (LVM) aprēķini, viena kubikmetra atkritumu savākšana mežā izmaksā no 10-35 euro, atkarībā no atkritumu daudzuma un platības lieluma. Atkritumu savākšana ir dārgāka, ja atkritumi ir izkliedēti lielākā teritorijā. Izdarot aprēķinus, var secināt, ka atkritumu savākšana mežā izmaksā vidēji 25 EUR/m3.

atkritumiem bagatakie regioni

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā ir atbildīgas pašvaldības. Sadzīves atkritumu savākšanu un apglabāšanu Latvijā galvenokārt veic atkritumu savākšanas uzņēmumi. Tomēr ne visi iedzīvotāji ir noslēguši līgumu par atkritumu savākšanu, kā rezultātā atkritumi tiek izbērti mežos, ceļmalās, atklātu ūdenstilpju tuvumā un citās neatļautās vietās.

Mežos LVM darbinieki nereti konstatē dažādus lielgabarīta atkritumus – sadzīves tehniku, mēbeles, santehniku, būvgružus u.tml. – tā kā nav izveidojusies liela gabarīta atkritumu savākšanas kultūra, lai gan sistēma teorētiski pastāv. Kā kuriozu var minēt to, ka Bauskas pusē mežos LVM darbinieki atraduši pat trolejbusu.