ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button
07.06.2017

LVM ekoprogrammu "Cūkmena detektīvi" sekmīgi beiguši 4497 pirmsskolnieki

c1

Līdz ar mācību gadu noslēgusies AS "Latvijas valsts meži" ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" trešā sezona Latvijas bērnudārzos. Programmas galvenais varonis  - cīnītājs par zaļiem mežiem - Cūkmens personīgi apciemojis 40 aktīvākos bērnudārzus, bet visi dalībnieki no 159 Latvijas bērnudārziem ir nopelnījuši Cūkmena detektīvu diplomus.

Jautāta par kopējo LVM ekoprogrammas radīto iespaidu un sasniegtajiem rezultātiem, Viļķenes PII audzinātāja Irēna Cine saka: "Saturs bija ļoti labs, bērniem saprotams, uzmanību piesaistošs, attīstīja bērnu fantāziju, iztēli. Materiāls mācīja bērniem aizdomāties par atkritumu apsaimniekošanu. Interesanti izveidotie stāstiņi par atkritumu pārvērtībām, par Cūkmenu, un klāt pievienotās darba lapas. Liels paldies!"

Par gūto pieredzi stāsta Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas audzinātāja Sarmīte Bluķe: "Bērniem bija iespēja izzināt meža un dabas nozīmi, to augšanas un kopšanas noslēpumus, izmantošanas iespējas. Ļoti aizrāva stāsts par Cūkmena rašanos. Tāpat bija arī daudz praktiskas darbošanās - krāsošana, griešana, līmešana, šķirošana, papīra gatavošana, sava kociņa sēšana utml."

Lai mācību gads noritētu aktīvi un izzinoši, dalībniekiem tika doti vairāki uzdevumi. Neskatoties uz to, ka mācību programmas galvenie varoņi ir paši bērnudārzu audzēkņi, arī pedagogiem bija jābūt aktīviem – jāsniedz ziņas par paveikto, jāpublisko jaunumi Cūkmena mājaslapā, kā arī citos sociālajos tīklos. Tieši šīs aktivitātes noteica to, kurus 40 bērnudārzus apmeklēs pats Cūkmens. Arī nākamā mācību gada rudenī ikviens Latvijas bērnudārzs tiks aicināts piedalīties ekoporgrammā, aizpildot anketu, kas septembrī tiks publicēta mājaslapā www.cukmens.lv.

Ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" pamatā ir četras tēmas, kurās ar rotaļu, dejas un dziesmas, pasaku, dažādu vizualizāciju - Cūkmena lelles un citu materiālu palīdzību, bērni veic noteiktus detektīvu soļus jeb uzdevumus, vērtējot labo un slikto mežā.  Katra tēma veidota, ievērojot principu – Redzi, Dzirdi, Klausies, Dari –, vienlaikus paredzot aktīvu bērnu iesaisti un līdzdarbošanos rotaļnodarbībās.

Ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" tapšanu atbalstījis Latvijas Vides aizsardzības fonds.