ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button
14.06.2018

Ekoprogrammu “Cūkmena detektīvi” absolvējuši 1136 pirmsskolnieki

FotoManLV Latvijas Meza dienas 212

Līdz ar vasaras iestāšanos, noslēdzies AS "Latvijas valsts meži" īstenotās ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" ceturtais gads. Kopā aizvadīts vēl viens zinātkāres pilns posms un diplomus par čaklajiem darbiem saņēmuši dalībnieki no 63 Latvijas bērnudārziem, turpretim 39 aktīvākajos bērnudārzos Cūkmens viesojās personīgi.

2017./2018. mācību gadu rosīgie detektīvi sāka īpaši aizraujoši, jo saņēma jauno grāmatu "Cūkmena detektīvi". Līdzšinējo pirmā gada mācību programmu, kuras laikā bērni atklāja meža netīros noslēpumus un audzēja skābekli, papildina otrā gada mācību programma, kuras ietvaros bērni veido teātra izrādes, dodas izzinošos pārgājienos, veido meža piedzīvojumu dienasgrāmatas, kā arī pagatavo paši savu iedomu draugu – zeķi, kuru iepazīstina ar meža burvību.  

Ar saviem iespaidiem par audzēkņu sasniegumiem dalījās audzinātāja Inga Magas no Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes: "Programma ir ļoti vērtīga, pārdomāta ar plašu materiālo bāzi un uzskates materiāliem. Cūkmens kā varonis bērniem ir ļoti saistošs. Satiekot viņu klātienē, bērni ir iedvesmojušies visam mācību gadam! Katru dienu bērni domā līdzi tam, ko dara, kā arī seko, lai apkārtējā vide būtu tīra un patīkama. Viņiem noteikti veidojas saudzīga attieksme pret dabu!"

"Ļoti patīkami, ka skolotājam ir izveidots palīglīdzeklis ar dotajām tēmām un uzdevumiem. Viegli darboties, jo nepieciešama tikai radoša degsme un darbs rit lieliski. Paldies par papildus materiāliem – spēlēm, ar kuru palīdzību nodarbības var veidot interesantākas," stāsta audzinātāja Dace Potaša no Taurenes pamatskolas.

Ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" pamatā ir četras tēmas, kurās ar rotaļu, dejas un dziesmas, pasaku, dažādu vizualizāciju – Cūkmena lelles un citu materiālu palīdzību, bērni veic noteiktus detektīvu soļus jeb uzdevumus, vērtējot labo un slikto mežā.  Otrajā mācību gadā bērni aktīvi apgūst meža pareizas uzvedības pamatprincipus un dodas pārgājienos, kuru laikā tiek izmantotas un attīstītas visas maņas. Katra tēma veidota, ievērojot principu – Redzi, Dzirdi, Klausies, Dari –, vienlaikus paredzot aktīvu bērnu iesaisti un līdzdarbošanos rotaļnodarbībās.

Ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" tapšanu atbalstījis Latvijas Vides aizsardzības fonds.