close button
05.05.2020

Virtuālajā vidē 8. – 9. klašu skolēni mācīsies meža vērtību kopā ar Cūkmenu

DSC 3100

Ar mērķi attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, AS "Latvijas valsts meži" jau pusgadu izstrādā jaunu digitālo mācību un metodisko līdzekli par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu ES fonda (ESF) līdzfinansēta projekta ietvaros. Saturā paredzēta arī vieta Cūkmenam kā digitālajam gidam, kurš skolēniem virtuālajā vidē dos uzdevumus un palīdzēs noskaidrot atbildes.

Mācoties ar jaunā digitālā līdzekļa palīdzību skolēniem būs iespēja kopumā iepazīt 4 gidus un 4 savstarpēji saistītas tēmas par mežu – daba, cilvēks, darbs un nākotne. Līdzeklis paredzēts starpdisciplināra temata "Pētījums mežā" sekmīgai īstenošanai 8. - 9. klasēs, to izmantojot ģeogrāfijas, bioloģijas, kā arī matemātikas un datorikas mācību priekšmetu apguvei.

"Šis mācību līdzeklis rosinās skolēnus vairāk izzināt mežu, jo tas kalpos kā sagatavošanās fāze pirms mācību procesa dabā. Arī skolēniem, kam nav iespēja aizbraukt uz mežu kādu objektīvu apstākļu dēļ, būs iespēja virtuālā veidā iepazīt meža apsaimniekošanu," ziņo LVM Komunikācijas projektu vadītāja Līga Abizāre.

Projektā ir iesaistīti 3 sadarbības partneri – Rīgas Teikas vidusskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, kas veiks izstrādātā digitālā līdzekļa aprobāciju. Projekta kopējais finansējums – 59 040,00 EUR, no kura ESF finansējums – 41 328,00 EUR. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 05.11.2019.- 04.11.2021. 

Vairāk informācijas par projektu, kā arī starpdisciplināro tematu "Pētījums mežā" 8. – 9. klasēm var iegūt vietnē www.lvm.lv/skolam