RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button
05.02.2021

Drošu un zaļu atpūtu mežā arī digitāli palīdz apgūt Cūkmens - cīnītājs par tīriem mežiem

Lai attīstītu kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, AS "Latvijas valsts meži" drīzumā nodos skolās aprobācijai jaunu digitālo mācību un metodisko līdzekli par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu ES fonda (ESF) līdzfinansēta projekta ietvaros. Saturā paredzēta arī vieta Cūkmenam kā digitālajam gidam, kurš skolēniem mācīs drošu un zaļu atpūtu mežā ar virtuālā ceļveža "Laižam mežā" palīdzību. Interaktīvo ceļvedi jau tagad vari apgūt arī telefonā vai planšetē šeit  

Mācoties ar jaunā digitālā līdzekļa palīdzību skolēniem būs iespēja kopumā iepazīt 4 gidus un 4 savstarpēji saistītas tēmas par mežu – daba, cilvēks, darbs un nākotne. Līdzeklis paredzēts starpdisciplināra temata "Pētījums mežā" sekmīgai īstenošanai 8. - 9. klasēs, to izmantojot ģeogrāfijas, bioloģijas, kā arī matemātikas un datorikas mācību priekšmetu apguvei.

Projektā ir iesaistīti 3 sadarbības partneri – Rīgas Teikas vidusskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, kas veiks izstrādātā digitālā līdzekļa aprobāciju. Projekta kopējais finansējums – 59 040,00 EUR, no kura ESF finansējums – 41 328,00 EUR. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 05.11.2019.- 04.11.2021. 

Vairāk informācijas par projektu, kā arī starpdisciplināro tematu "Pētījums mežā" 8. – 9. klasēm var iegūt vietnē www.lvm.lv/skolam