RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button
04.11.2021

"Mežotājs" mācību līdzeklis pieejams skolām

attels1 copy copy copy copy

Pēc divu gadu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta realizācijas AS "Latvijas valsts meži" (LVM) ir izveidojuši jaunu metodisko un mācību līdzekli par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu "Mežotājs". Tas atbalsta kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, un tā tapšanā iesaistīti eksperti no Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra un recenzenti no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātes, kā arī 3 sadarbības skolas, kas veikušas jaunā mācību līdzekļa aprobāciju: Rīgas Teikas vidusskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija un Rīgas Anniņmuižas vidusskola.

diploms 2Mācoties ar jaunā digitālā līdzekļa palīdzību skolēniem ir iespēja izaudzēt savu virtuālo mežu un kopumā iepazīt 3 savstarpēji saistītas tēmas - atjauno, vairo, radi -  atklājot meža ekoloģisko, sociālo un ekonomisko nozīmi. Saturā iekļauti uzdevumi, kas saistās ar meža atjaunošanu, kopšanu, audzēšanu un dabas aizsardzību, un paredz skolēna aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā un zināšanu apguvē. Līdzeklis veidots kā iepriekš LVM veidotās populārās spēles "Mežotājs" jauna versija un tas ir pieejams plašai publikai vietnē www.mezotajs.lv 

"Mežotājs" paredzēts starpdisciplināra temata „Pētījums mežā” sekmīgai īstenošanai 8. - 9. klasēs, to izmantojot ģeogrāfijas, bioloģijas, kā arī matemātikas un datorikas mācību priekšmetu apguvei. Skolotāji var sekot līdzi skolēnu rezultātiem, kas autentifizējušies caur e-klasi, kā arī pieteikt savu klasi īstiem lauka pētījumiem Latvijas valsts mežos. 

ka spelet

LVM Komunikācijas projektu vadītāja Līga Abizāre stāsta: "Šis metodiskais un mācību līdzeklis atbilstoši mūsdienu izglītības tendencēm ir saistīts ar reālo dzīvi un sniedz skolēniem ieskatu mācību un karjeras iespējās meža nozarē, veicina skolēnu uzņēmējspējas pilnveidi. Šobrīd skolās trūkst metodisko  un mācību materiālu, kas nodrošinātu to, ka skolēni iegūtu pilnvērtīgas kompetences saistībā ar ilgtspējīgu mežsaimniecību. "Mežotājs" risina šo problēmu, rosinot skolēnus interaktīvā veidā izzināt meža nozari un veikt lauka pētījumus."

Saturā paredzēta arī vieta Cūkmenam kā digitālajam gidam, kurš skolēniem māca drošu un zaļu atpūtu mežā. Projekta kopējais finansējums – 59 040,00 EUR, no kura ESF finansējums – 41 328,00 EUR. Projekta īstenošanas laiks: 05.11.2019.- 04.11.2021.