ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button

Kā klājas ķipariem no Ventspils PII "Saulīte"?

1.att
Sveiciens Jaunajā gadā un liels paldies par iespēju baudīt šo lielisko piedzīvojumu, kas bērniem rada vēlmi aktīvi darboties!
Cūkmena ierašanās ar mācību materiāliem Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte". Esam zinātkāri bērni un tādēļ ļoti priecājamies par tik lieliski izstrādātiem materiāliem! Paldies jums! Vēl tikai radoša izdoma un aktīva vēlme darboties, un darbs var sākties!
2.att
Iepazinuši Cūkmena sūtību, detektīvu soļus un devuši svinīgo solījumu, bērni sāka veidot katrs savu " Cūkmena detektīva (bērna vārds) meža dienasgrāmatu", kurā pirmais zīmējums bija mūsu varonis - tīru meža aizstāvis Cūkmens!
3.att
4.att
Apskatot un lasot "Meža netīro noslēpumu burtnīcu" noskaidrojām, kam jāatrodas mežā, bet kam - atkritumu tvertnē.
6.att

7.att
Lai varētu izspēlēt dažādas rotaļsituācijas un iejustos Cūkmena lomā, bērni gatavoja maskas.

8.att

9.att

10.att

 

Iepazinām un zīmējām dažādus meža dzīvniekus, minējām aprakstošās mīklas un aplūkojām to pēdu nospiedumus.
Turpināsim radoši darboties, lai prieks būtu Tev un mums!
Mīļus sveicienus sūta Ventspils PII "Saulīte"
"Sauleszaķēnu" grupas bērni un audzinātāja Santa Līce