RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button

Ziņo detektīvi no Liepājas PII "Delfīns"

PA111719

Liepājas pilsētas PII "Delfīns" draudzīgā grupiņa nu ir kļuvusi par Cūkmena sekotājiem un centīsies būt īsteni un vareni detektīvi!

PA111722

 

 

1

Skaidrojam, kam jāatrodas mežā, bet kam - atkritumu tvertnē

2

Darbā attēlots - kam kur jāatrodas!

3

Veidojam Cūkmena lelli. Lūk, kas mums sanāca!

4

Krāsojam dažādos meža iemītniekus.

5

Klausāmies pasaku  par vāverēnu Lullīti un melniem maisiem.

6

Sakopjam dabu.

7

Aplicējam uz papīra savu mežu.

8

Spēlējam galda spēli "Meža detektīvi".

9

Dodamies ārā, lai noskaidrotu, kādi meža iemītnieki esam. Metot kamolu otram- nosauc - kam bērns līdzinās. 

10

Meklējam labās un sliktās pēdas dabā.

11

Sameklētās lietas! Kas ir MITRS? - zāle. Kas ir VECS? – akmens un čiekurs.

13

Noskaidrojam, kā no sēkliņas top koka rotaļlietas.

14

Bērni zīmēja, kas viņiem mājās ir izgatavots no koka.

15Sameklēja, kādas koka rotaļlietas atrodas grupā.

16

Koka rotaļlietu darbnīca. Top šis un tas!

17

Skatu tornis. 

18

Lasām grāmatu"“Meža draugi". Noskaidrojam, kādi Aalnim ragi.

19

Skābekļa darbnīca - audzējam paši savus kokus. Smiltīs atradām kastani ar dīgli.

20

Mācāmies meža alfabētu.

21

Iepazīstam skaistākās vietas Latvijas valsts mežos.

 

 

Picture25

Sveiks, Cūkmen! Ziņojam par mūsu paveiktajiem darbiem! 

Picture1

Pie mums ciemos Cūkmens!

1. tēma "Meža netīrie noslēpumi"

 

VAI  ATKRITUMUS DRĪKST  MEST ZEMĒ? UN MEŽĀ?

Nekur nedrīkst mest!

KĀDUS ATKRITUMUS BĒRNI REDZĒJUŠI MEŽĀ?

Pudeles, stiklus, podu, televīzoru, kastes, papīrus.

KĀPĒC RADIES CŪKMENS? PAR KO VIŅŠ CĪNĀS?

Jo viņš gružoja mežā un lēja benzīnu.

KUR BĒRNI LIEK ATKRITUMUS?

Gružkastē, papīrus makulatūrā.

KĀ KOPĪGIEM SPĒTKIEM IESPĒJAMS PALĪDZĒT CŪKMENAM?

Pacelt papīrus, stiklus un iemest gružkastē.

 

Picture2ŠŠķirojam atkritumus virtuāli.

Picture3

Krāsojam dažādos meža iemītniekus.

2. tēma "Cūkmenam pa pēdām"

Picture5

Klausāmies pasaku par Vāverēnu Lullīti un melnajiem maisiem.

Picture6

Meklējām labās un sliktās lietas mežā. 

Picture9

Spēlējam galda spēli "Meža detektīvi".

3. tēma "Mežs rotaļlietu kastē"

Picture11

Lasām pasaku par Lietaskoku un Vietaskoku. 

Picture12

Kādas koka lietas atrodamas bērnudārzā?

Picture14

Kā un kur izmantojam? Lieldienu dekorēšanā.

Picture15

Mājas darbs - kas katra mājās ir gatavots no koka? 

4. tēma "Audzēsim skābekli"

Picture17

Pētām mežu kā skābekļa rūpnīcu. Elpojam skābekli un laižam to gaisā. 

Picture18

Rotaļa "Kas kaitēja nedzīvoti diža meža maliņā!"

Picture19

Stādām ozolus. 

Picture20

Mācāmies meža alfabētu. 

Picture21

Iepazīstam skaistākās vietas Latvijas valsts mežos. 

Jautājumu loks: 

 

Kāpēc cilvēkiem nepieciešams skābeklis?

Lai elpotu, dzīvotu, lai attīrītu gaisu

Kā koki ražo skābekli?

Kas vēl ražo skābekli?

Ar lapām.

Visi augi.

Kādi koki vairāk ražo skābekli?

Jaunie koki.

Kā mēs varam vairot Latvijas skābekli? 

Iestādīt vairāk koku!

 

 

 

 

Picture1

LABDIEN, CŪKMEN!

Raksta tev Liepājnieki no bērnudārza «Delfīns» Pūcīšu grupas. Nākam bērnudārzā pirmo gadu, esam zinātkāri, kustīgi bērni. Paldies par iespēju piedalīties šajā izzinošā projektā.
Mūsu mērķis - rosināt atbildību par vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā.
Mēs uzzinājām:
- Dabā nedrīkst gružot;
- Mežs mums dod skābekli;
- Koks izaug no sēkliņas;
- No koka taisa, ražo dažādas lietas.
Mūsu sasniedzamais rezultāts? Kā mums veicās projektā? Skaties tālāk!

Picture2

MEŽA LŪGŠANA CEĻINIEKAM!

Ceļiniek! Kad tu ej man garām un
Grasies pacelt savu roku pret mani,
Apdomājies, iekams tu aizskar.
Es dodu tev siltumu ziemas naktīs
Un draudzīgu pavēni vasars saules tveicē.
Es esmu baļķis, kas balsta tavu māju,
Es esmu dēlis tavā gultā.
Es esmu kāts tavai lāpstai
Un durvis tavam mājoklim,
Es esmu tava šūpuļa līksts
Uzklaui manu lūgšanu un nedari man ļaunu.
Man sāp un es rētoju no taviem gružiem un nepareizas rīcības!

Picture3

1. tēma MEŽA NETĪRIE NOSLĒPUMI

JAUTĀJUMU LOKS - bērnu atbildes

Vai atkritumus drīkst mest mežā un zemē?

Nē! Nekur nevar!

Kādus atkritumus bērni ir redzējuši mežā?

Pudeles, papīrus, čipšu pakas.

Kāpēc radies Cūkmens? Par ko viņš cīnās?

Cūkmens izmeta mežā gružus, un tagad viņs cīnās, lai citi negružo.

Kur bērni mājās liek atkritumus?

Gružkastē.

Kā kopīgiem spēkiem iespējams palīdzēt Cūkmenam?

Negružot. Iemest gružkastē gružus, atkritumus.

 

Picture5

Uzzinājām, kam jāatrodas mežā,  bet kam - atkritumu tvertnē

Picture6

«TĪRĀM MEŽU - VIRTUĀLI»

Picture7

GRUŽUS MEKLĒJĀM ARĪ SAVĀ ROTAĻU LAUKUMĀ!

Picture8

MĀCĪJĀMIES SAPLACINĀT PLASTMASAS PUDELES UN IZMETĀM TĀS KONTEINERĀ

Picture9

VEIDOJĀM - CŪKMENA LELLI

Picture10

KRĀSOJĀM DAŽĀDOS MEŽA IEMĪTNIEKUS

2. tēma CŪKMENAM PA PĒDĀM

Picture11

 

Klausāmies pasaku par Vāverēnu Lullīti un melniem maisiem

Picture12

Sakopjam dabu, veidojot uz papīra savu mežu

Picture13

Radošais darbs - “Sakopjam mežu”

Picture15

Radošais darbs - Kādi meža iemītnieki esam?

 

Picture16

Galda spēle "Meža detektīvi"

3. tēma MEŽS ROTAĻLIETU KASTĒ

Picture17

Noskaidrojam, kā no sēkliņas top koka rotaļlietas

Picture18

Katrs no mājām atnesa izstādei 1 lietu no koka, par kuru arī nedaudz pastāstīja

Picture19

Lasām, izpētām lasāmgrāmatu ar uzdevumiem "Meža draugi"

Picture20

Dabas veltes izmantojām dažādās aktivitātēs

Picture21

4. tēma AUDZĒSIM SKĀBEKLI

Picture21

 

Stādām kastani

 

Picture22

 

Rūpējamies par stādu

 

Picture23

 

Izaudzētos stādus, bērni nesa mājās, lai par tiem rūpētos tālāk

 

Picture24

 

Iepazīstam skaistākās vietas Latvijas valsts mežos

Picture25

 

Izspēlējam galda spēli “MEŽA BURTOTAVA”

 

 

Picture26

Zīmējām kokus

Picture26

Egle

Picture27

Picture28Kastanis

Picture29

Spēlējamies, darbojamies, izzinām!

Picture30

Mūsu sasniedzamais rezultāts:

 

Zinām, kur jāātrodas gružiem;
Atkritumi ir bīstami dzīvniekiem;
Ja esi dabā, aiz sevis visu savāc;
Koki mums dod skābekli;
Koks izaug no sēkliņas;
No kokiem ražo dažādas lietas.