RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button

Ziņo detektīvi no Priekules pilsētas PII "Dzirnaviņas"

1

Tēma "Meža netīrie noslēpumi". style="text-align: center;">234Devāmies ārā!

55

Atkritumi un tas, kam jāatrodas mežā!

8

Veidojām Cūkmena maskas.

9

Krāsojām dažādos meža iemītniekus.

 

Meža detektīvi, detektīvi no Priekules izzina jauno spēli.

1

Grupu darbā apgūst to, kam ir jāatrodas mežā.3

4

Zīmējam savu "Tīro mežu".

5

Mācamies šķirot atkritumus.

6

Zinām, ka baterijas jānodod tām paredzētajās vietās.

7

Cūkmens viesojās Priekules PII "Dzirnaviņās". Sagaidījām!

8

Pildījām Cūkmena sagatavotos uzdevums.

9

Par labo darbu Cūkmens katram bērnam un skolotājām iedeva diplomu, ar savu parakstu un svarīgo zīmogu. Paldies!

10

11

Paldies, par lielisko iespēju, piedalīties projektā "Cūkmena detektīvi", bērniem ļoti patīk, paldies par diplomiem, noteikti tiksimies nākamajā mācību gadā!

 

1

Sveiks, mīļo Cūkmen! Ļoti priecājāmies, tad, kad rudenī mūs apciemoji, lai iedotu materiālus jauniem meža pētījumiem. Jau pagājušajā gadā cītīgi darbojāmies kā Cūkmena detektīvi, šogad darbus veicām vēl nopietnāk, jo plānojām mežu iepazīt visos gadalaikos. Diemžēl tā kārtīgi izpētījām tikai rudeni, jo kā jau zināms pavasarī mūsu valsti apmeklēja negantais vīruss. Tad nu sūtam atskaiti par šajā mācību gadā paveikto.

Rudens piedzīvojumi.

2

Meža dienasgrāmatas un zeķu gatavošana.

3

Skolotāju zeķu dialogs. 

4

5

Zeķu teātris - iespēja bērniem radoši apgūt teātra mākslu.

6

Dažādu koku izpēte un izziņa.

7

Rudens darbi mežā.

8

Top materiāls glezniņu gatavošanai. Devāmies uz mežu, lai salasītu dažādas meža veltes glezniņu pagatavošanai. Darbus vecām pārī, bērni radoši izpaudās šajos darbos.

9

10

Rudens lapu izmantošana burtu apguvei.

11

12

Glezniņas gandrīz gatavas, bērni gandarīti par padarīto.

13

14

Vēlā rudens pastaiga mežā, spēlējām Cūkmena uzdotās spēles.

15

Vislabāk bērniem patika "Lapsa un šokolādes papīrītis". Vēl bērnudārza teritorijā paši organizēja un spēlēja.

16

Paldies tev, Cūkmen! Mums ļoti patīk darboties tavā programmā, noteikti darbosimies atkal un atkal. Uz tikšanos jaunajā mācību gadā.

Ar cieņu,

Priekules PII "Dzirnaviņas" pelīšu grupas bērni, skolotājas Līga un Inta, auklīte Zaiga

 

1

Labdien, mīļais Cūkmen! Šeit tev ziņo Priekules PII "Dzirnaviņas" taurenīšu grupas bērni. Esam aktīvi darbojušies un iesūtām nelielu ieskatu par to, kā mums veicies. Izveidojām Cūkmena lelles. 

2

Izlasījām grāmatu "Meža netīro noslēpumu burtnīca" un krāsojām dažādos meža iemītniekus. 

3

Kam jāatrodas mežā un kam atkritumos.

4

Sakopām parku.

5

Dodoties pastaigās, mums vienmēr ir līdzi maisiņš, kurā varam savākt atkritumus. 

6

Protam arī šķirot atkritumus. 

7

Bērniem ļoti patika spēle "Meža burtotava". 

8

Mēs zinām, ka aiz sevis nedrīkst atstāt atkritumus, ja nevēlies pārvērsties par cūku. 

Paldies par iespēju piedalīties šajā programmā. Bērni ar lielu aizrautību veica uzdevumus. Dažas ieceres neizdevās īstenot, bet to izdarīsim rudenī, kad visi bērni būs atgriezušies izglītības iestādē. Nākamajā mācīobu gadā noteikti turpināsim dalību šajā programmā. Ceram uz drīzu tikšanos un ar nepacietību gaidām jaunos uzdevumus. 

Ar sirsnīgiem sveicieniem, 

Taurenīšu grupas bērni, audzinātājas Daia un Jolanta, auklīte Irita

 

1

Sveiks, Cūkmen!

Lai arī šogad nesagaidījām Tevi ciemos, turpinājām dūšīgi darboties kā Cūkmena detektīvi Priekules PII Dzirnaviņās! Paldies par šo lielisko iespēju, par brīnišķīgajiem materiāliem, par iespēju izmantot digitālos materiālus. Bērni ļoti vēlētos Tevi satikt, gaidīsim ciemos nākamajā mācību gadā.

2

Runājām par lietām, kurām jāatrodas mežā un lietām, kurām mežā noteikti nav vietas. Darbojāmies pāros, lai rosinātu dialogu un sadarbību bērnu starpā.

5

67Mācījāmies šķirot atkritumus, veicām secinājumus.

8

Protams, krāsojām Tevi. 

9

Iemācījāmies Tavu deju.

10

Zīmējām mūsu vistīrāko mežu.

11

Devāmies pastaigā, vērojām, secinājām.

12

Paldies!