ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button

Ziņo detektīvi no Remtes pamatskolas pirmsskolas grupas

1

Remtes pamatskolas pirmsskolas grupa šogad darbosies otrā mācību gada vielas apguvē.

Remtes bērni pagatavoja Meža Dienasgrāmatu - kā atmiņu grāmatu par piedzīvojumiem mežā.

2

No salasītiem dabas materiāliem izliekam - ciparus, burtus, dažādus rakstus un ornamentus.

3

Remtes bērni „atdzīvināja” zeķi.

4

Ar lielu prieku bērni veido zeķu teātri. Prieks, emocijas tas ir galvenais veidojot zeķu teātri.

5

Mēs visu rudenī aktīvi, čakli lasījām atkritumus pie Remtes ezera. Katrs bērns zina, ka atkritumiem ir jāatrodas atkritumu  tvertnē, jo tad pie mūsu Remtes ezera būs skaisti!

6

Bērniem ļoti patika rotaļas - redzam, bet neesam redzami.

Spēles: ‘’ķeram krāsas dabā’’, ‘’laižam mežā!’’

Iespēja labāk izprast un pamanīt dabā mūžam mainīgo un skaisto.

 

 

mezs1

Sveiks, Cūkmen! Te Remtes sešgadīgo grupiņas bērnu ziemas piedzīvojumi mežā!

 

Bērni regulāri baro nometniekus ar dažādām sēkliņām. Vēro putnus, kuri apciemo barotavu.

 

mezs2

 

Vērojam vai barotavā ir nepieciešams iebērt sēklas.

mezs3

 

 

Remtes bērni izvieto našķus mežā, kur dzīvnieki varētu doties tos meklēt.

Vēro pēdas sniegā un nosaka, kam tās varētu būt.