ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button

Sveiciens no Kokneses internātpamatskolas - attīstības centra mazajiem detektīviem!

1 copy

 

Sveiciens no Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pirmsskolas rotaļu grupām „Pienenīte” un „Bērziņš”.

Jūsu ekoprogrammu „Cūkmena  detektīvi” saņēmām oktobrī. Mēs cītīgi iepazinām saņemto grāmatu un izzinājām tās izmantošanu ikdienas nodarbībās. Bija patīkami vērot, ka bērni grāmatu ne tikai skatījās, bet arī spēlēja spēles, aplūkoja Latvijas meža karti un tās attēlotos krāsainos attēlus. Ejot ārā apguvām prasmi vērot dabu, atšķirt kokus, vērot izmaiņas dabā un galvenais, apgūt saudzīgu attieksmi par visu dzīvo dabā un uzturēt kārtību pēc sevis un citiem.

  Rudenī (septembrī – novembrī) pastaigas laikā par skolas tuvāko apkārtni vērojām sēnes. Noskaidrojām ēdamās – neēdamās sēnes.

2

  Mūsu skola ir bagāta ar ābeļdārzu, kur šogad  bija ļoti daudz ābolu un mēs viņus palīdzējām savākt. Dažus atstājām arī zaķiem un putniņiem, jo viņiem arī garšo āboli.     

3

Palīdzējām iesaistīties skolas apkārtnes teritorijas uzkopšanā skolas sētniekam.

  4 copy

Iepazīstot skolas apkārtnes teritorijas koku nosaukumus, bērni priecājās un izbaudīja rudens lapu daudzveidību, to krāsainību caur rotaļām. Vāca dažādus dabas materiālus grupiņai, kurus izmantos rotaļnodarbībām vēlos rudens vakaros un ziemā, jo rudenī,  pavasarī, vasarā dabas materiālus var izmantot arī ārā.

  5

Bērni apgūst prasmes un iemaņas  tīras vides uzkopšanā,  mācās savākt atkritumus pēc citiem bērniem, kuri tos met zemē. Tad viņi saka: ”Jāsauc palīgā Cūkmens.”

6 copy

Mūsu skola var lepoties un būt priecīga, ka mums ir sava sajūtu taka no dažādiem dabas materiāliem, kuru veidoja skolotāji. Bērni var rūdīt savu veselību, emocijas ar basām kājām, izjūtot katra dabas materiāla atšķirības. (čiekurus, laukakmeņus, smiltis, mizas u.c.)

  7

Aktīvas nodarbības notiek, izzinot dabas materiālu pielietojumu radošos darbiņos. Akmeņu krāsošana un apsveikums Tēvu dienā.

  8 copy

Glezniņa no krāsainām rudens lapām.

9 copy

Pīlādžogu ķekars no riekstu čaumalām. Mēs savāktos dabas materiālus izmantojam arī sporta pasākumos un citās rotaļnodarbībās.

10 copy

Tagad ārā ziema un tā mūs rosina pētīt un saskatīt izmaiņas dabā. Rūpēties par putniņiem un labāk izprast dzīvās būtnes aukstumā.

Mūsu Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupiņas turpina darboties un interesēties par dabu. Nākamā reizē būs vēl jaunāki un aizraujošāki piedzīvojumi. Laimīgu Jums Jauno Ruksīša 2019.gadu!

PII grupas „Pienenīte”, „Bērziņš” bērni un skolotājas.

 

 

 

 

1

Pavasara sveiciens no Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupām.

Ar lielu aizrautību turpinām darboties un izzināt “Cūkmena detektīva” sliktos un labos darbus mežā, apkārtnē un ap sevi. Ziema vēl joprojām negrib atkāpties, bet tas mūs neatrauj no ikdienas darbiem iepazīt skaisto dabā, kā arī neaizmirst pagājušos pasākumus.

Janvāra mēnesī mums notika pirmsskolas grupu apvienotais pasākums skolas tuvākajā apkārtnē “Pēdiņas sniegā.” Bērni attīstīja  vērošanas prasmes. Viņi aplūkoja putnu pēdas, putnu barotavas, dažādu dzīvnieku pēdas ( kaķa, suņa, peles, zaķa). Bija arī atradums -konfekšu papīri, papīra lidmašīnas un secinājām, ka pēdas un nedarbi pieder Cūkmenam. Pasākuma nobeigumā ārā izdziedājām rotaļdziesmu ar kustībām “Pēdiņas sniegā”, bet grupā noskatījāmies multfilmu “Vecīša cimdiņš”.

2

Kad ārā aiz loga puteņo un līst lietus, tad rotaļnodarbības grupiņās izvēršas par interesantu un daudzpusīgu  nodarbošanos, iepazīstot dabu ar otrreiz izmantojamiem materiāliem.

3 copy

Caur attēliem iepazīstam ko var pagatavot no koka, gumijas, auduma.

4 copy

Iestājoties siltākam laikam, kad vērojama dabas mošanās un siltie saules stari aicina doties biežāk ārā, tad  pastaigas laikā redzam pirmos kukaiņus mostamies no ziemas miega, zied pirmās sniegpulkstenītes.

5 copy

…redzam arī nekārtīgos Cūkmeņus.

6 copy

Brīvā laika pavadīšana tiek pavadīta pie grāmatu aplūkošanas, spēles spēlēšanas un planšetes izmantošanas, iepazīstot Cūkmena labos un sliktos darbus.

7

Šogad skolā martā notiek interesanta dekoru un instalāciju izstāde, kurā tiek veidotas kompozīcijas no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Arī mēs pirmsskolas grupas aktīvi iesaistījāmies.

8

Lai pavasaris mūs priecē un dot spēkus jaunām, radošām darbiņu idejām. Kā arī dabai mostoties pievērsīsim uzmanību savas tuvākās un tālākās apkārtnes uzkopšanai.

9 copy

Attā - attā jums visiem saka grupiņas “Pienenīte” un “Bērziņš” bērni un skolotājas. Tiksimies Lieldienās!