RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button

Ziņo detektīvi no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra pirmsskolas grupas

1

Labdien, Cūkmen!

Ar aizrautību turpinām sekot  Cūkmenam pa pēdām. Šajā mācību gadā veicam Meža noslēpumu uzdevumus.

Cūkmens mūs apciemoja, atvedot somu ar izzinošiem materiāliem par vides saudzēšanu un kopšanu.

2 copy

Klausāmies un mācāmies Cūkmena himnu.

3 copy

Gatavojam Cūkmena lelles.

4 copy

5 copy

Esam iepazinušies ar stāstiem no Meža netīro noslēpumu burtnīcas. Noskaidrojām, kam jāatrodas mežā, bet kam – atkritumu tvertnē.

6 copy

Mēs labi zinām, kas neiederas mežā. Mācāmies nepiegružot apkārtni.

7

Vēlējāmies uzzināt, kuras lietas šķīst ūdenī uzreiz, kuras lēnām, un lietas, kas nešķīst. Tāpēc veicām eksperimentu.

8

Novērojumus pierakstījām pašu gatavotā tabulā.

9

Bieži dodamies pastaigā uz mežu, jo tas atrodas pavisam tuvu. Mežā atrodam daudz nekārtīgu vietu, bet arī uzzinām par dzīvnieku atstātajām pēdām.

10

Priecājamies par mazo priedīti, jo zinām, ka tai izaugot, mums dos skābekli. 

11

Krāsojam dažādos meža iemītniekus un priecājamies par paveikto.

 

1

Hei, Cūkmen, paldies par SLEPENO MAISU! Jau piekto gadu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 12. grupiņa ir aktīvi dabas draugi. Esam gatavi aizrautīgi darboties un kļūt par Cūkmena detektīviem - RUK RUK!

2 copy

3 copy

 

20191115 105631

Šeit ziņo DETEKTĪVI no 12. grupas. Mēs esam par tīru Latviju - un zinām, ka mežā atkritumiem nav vietas. Mēs zinām arī to, ka katrai lietai ir sava vieta. Atkritumiem - tvertne, dzīvajam - mežs.

20191120 165857

Dziesmu, kas iegriež jautrību un ļauj pamācīt arī citus - dungojam, dejojam un dziedam. RUK - RUK!

 

 

1 copy

Hei, mēs bieži dodamies pastaigā uz mežu, jo tas atrodas pavisam tuvu.

2 copy

Mežā atrodam daudz nekārtīgu vietu, bet arī uzzinām par dzīvnieku atstātajām pēdām. Arī mūsu mantu kastē ir mežs.

3 copy

Aktīvi darbojamies gan ārā, gan iekšā - krāsojam dažādos meža iemītniekus un priecājamies par paveikto.

Tavi Detektīvi no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 12. grupiņas.

 

 

1

 

Hei, Cūkmen, paldies par SLEPENO MAISU! Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centra 2. grupiņa ir aktīvi dabas draugi.

4

Kā jau tradīciju arī šogad sagaidījām Cūkmenu ar lielu prieku. Esam gatavi aizrautīgi darboties un kļūt par Cūkmena detektīviem - RUK RUK!

5

                                                                                                                         2. grupiņas skolotāja Gita