ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button

Sveiciens no Aizkraukles pilsētas PII "Saulīte" detektīviem!

1Sveiciens no Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulītes” detektīviem!

 

Esam ļoti priecīgi, ka 21.09.2020 sagaidījām ciemos Cūkmenu un saņēmām Jūsu ekoprogrammu ”Cūkmena detektīvi’’ izzinošos materiālus, kurus mēs varēsim apgūt visa mācību gada garumā.

2 copy

Mēs varam lepoties, ka tikām Jūsu pirmo simts sarakstā un piedalāmies pirmo reizi. Tā ka mums ir jāpierāda sava darboties griba, vēlme izzināt dabu, kā arī uzturēt kārtību pēc  sevis un citiem.

3

 

Mūsu Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” ir 5 grupiņas „Taurenītis” , „Bitīte”, „Rūķītis” , „Kukulītis’’, „Ābelīte”. Skolotāja Maija ekoprogrammas  „Cūkmena detektīvi” , iesaista visas grupas bērnus un tagad bērni čakli meistaro katrs savā grupā atkritumu šķirošanas kastes.

4

Grupa „Taurenītis” bērni ar savām skolotājām Valentīnu un Guntu šķiros papīru un plastmasu.

5 copy

 

Sagatavošanas grupa „Rūķītis” ar skolotājām Dzintru un Mārīti šķiros organiskos atkritumus un papīrus.

6

 

Paši mazākie 1,5 g.v. „Taurenīša” bērniņi, kopā ar skolotājām Veroniku un Nadeždu šķiros audumu, papīru un plastmasu.

7

 

Grupa „Ābelīte” bērni kopā ar skolotājām Maiju un Signiju šķiros tekstila izstrādājumus, papīru un plastmasa atkritumus. Mēs savā pulkā pie atkritumu šķirošanas esam iesaistījuši arī mūsu muzikālo skolotāju Sandru. Viņa mums mācīs Cūkmena himnu un deju.

8

Kad rudens priecē ar savu krāsainību, mūsu rotaļnodarbības notiek ārā. Tā mēs iepazīstam un priecājamies par dabu, bet neaizmirstam par dabas aizsardzību.

9

 

Iepazīstot tuvāko un tālāko apkārtni, mēs vācam dažādus dabas materiālus grupiņai, kurus izmantosim rotaļnodarbībām vēlos rudens vakaros un ziemā. Tagad ar tiem var darboties āra rotaļnodarbībās. Mēs sūtam Jums sveicienus un uz tikšanos!

 

Pārdomās ar jums dalījās pirmsskolas skolotāja Maija Ciematniece.