RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button

Sveiciens no Aizkraukles pilsētas PII "Saulīte" detektīviem!

1Sveiciens no Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulītes” detektīviem!

Esam ļoti priecīgi, ka 21.09.2020 sagaidījām ciemos Cūkmenu un saņēmām Jūsu ekoprogrammu ”Cūkmena detektīvi’’ izzinošos materiālus, kurus mēs varēsim apgūt visa mācību gada garumā.

2 copy

Mēs varam lepoties, ka tikām Jūsu pirmo simts sarakstā un piedalāmies pirmo reizi. Tā ka mums ir jāpierāda sava darboties griba, vēlme izzināt dabu, kā arī uzturēt kārtību pēc  sevis un citiem.

3

Mūsu Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" ir 5 grupiņas "Taurenītis", "Bitīte”, "Rūķītis" , "Kukulītis’", "Ābelīte". Skolotāja Maija ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" , iesaista visas grupas bērnus un tagad bērni čakli meistaro katrs savā grupā atkritumu šķirošanas kastes.

4

Grupa "Taurenītis" bērni ar savām skolotājām Valentīnu un Guntu šķiros papīru un plastmasu.

5 copy

Sagatavošanas grupa "Rūķītis" ar skolotājām Dzintru un Mārīti šķiros organiskos atkritumus un papīrus.

6

Paši mazākie 1,5 g.v. "Taurenīša" bērniņi, kopā ar skolotājām Veroniku un Nadeždu šķiros audumu, papīru un plastmasu.

7

Grupa "Ābelīte" bērni kopā ar skolotājām Maiju un Signiju šķiros tekstila izstrādājumus, papīru un plastmasa atkritumus. Mēs savā pulkā pie atkritumu šķirošanas esam iesaistījuši arī mūsu muzikālo skolotāju Sandru. Viņa mums mācīs Cūkmena himnu un deju.

8

Kad rudens priecē ar savu krāsainību, mūsu rotaļnodarbības notiek ārā. Tā mēs iepazīstam un priecājamies par dabu, bet neaizmirstam par dabas aizsardzību.

9

Iepazīstot tuvāko un tālāko apkārtni, mēs vācam dažādus dabas materiālus grupiņai, kurus izmantosim rotaļnodarbībām vēlos rudens vakaros un ziemā. Tagad ar tiem var darboties āra rotaļnodarbībās. Mēs sūtam Jums sveicienus un uz tikšanos!

Pārdomās ar jums dalījās pirmsskolas skolotāja Maija Ciematniece.

 

Sveiks, Cūkmen!

Noskatījāmies Tavu video leģendu, nodevām zvērestu "Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies! Ruk, ruk, ruk!’" un pārrunājām cik svarīgi saudzēt dabu un nemest zemē atkritumus. Turpinām grupās šķirot atkritumus un nest tos uz attiecīgiem šķirošanas konteineriem. Iepazīstoties ar tavu Cūkmena leģendu, mēs to attēlojām savos radošos darbos, jo tā mēs labāk varam izprast cilvēka attieksmi pret dabu, to saudzējot vai mēslojot. Strādājām cītīgi, jo katrs zīmēja, krāsoja, līmēja, grieza un pauda savas domas par Cūkmena darbiem mežā, mājās, apkārtnē.

Cūkmen! Tevi iemīlējuši arī mazākie pirmsskolas izglītības iestādes "Saulītes" grupas "Bitīte" bērni:

1

2

Grupa "Taurenītis" kopā ar tevi svinīgi nodod zvērestu un izdomāja, ka būs palīgi Cūkmenam, rūpēsies par skaistu un sakoptu mežu.

3

Grupa "Ābelīte" noskatoties video, nolēma, ka cilvēki nedrīkst mest zemē atkritumus un viņi tos turpinās šķirot, lai apkārtne būtu tīra.

5

Šeit, protams, nav visi grupas bērni, bet sveicienus sūta arī pārējie septiņi "Ābelītes" bērni.

6

Grupas "Rūķītis" bērniem ļoti patika filmiņa par to, kā zēns pārvērtās par Cūkmenu. Ar lielu aizrautību tika zīmēti filmas personāži.

7

"Kukulīša" grupas bērni zīmēja un stāstīja, ko Cūkmens dara.

8

Ir tik daudz ko piedzīvot, stāstīt un rādīt, bet galvenais bērni zina, ka atkritumus nedrīkst vienkārši nomest uz ielas, ka kārtība un tīrība ir atkarīga no mums pašiem. Nevajag aizmirst, ka pieaugušie ir kā piemērs bērniem.

"Oktobrī, oktobrī,

Dzērvju kāsis gaisā trīc,

Krū – u – krū,

Nāc uz siltām zemēm līdz!"

Mēs šoreiz atvadāmies un tiksimies novembrī, kad pastāstīsim, parādīsim, dalīsimies atmiņās par mūsu pirmsskolas āra apkārtnes darbiem.

Sveicienus sūta sk. Maija Ciematniece.

 

 

Sveiks, Cūkmen, Latvijas 102. dzimšanas dienā!

"Skaista, skaista tēvu zeme

Par visām zemītēm;

Plaši lauki, zaļi meži,

Zilis jūras ūdentiņš’" – tā mēs mīlam savu Latviju un tuvāko apkārtni sev apkārt. Mēs viņu saudzējam, kopjam, tīram un nemēslojam ar atkritumiem. Mums visiem patīk dzīvot tīrā un sakoptā vidē. Tā mēs varam dzīvot, būt laimīgi un smaidīgi. Katrs mazais darbiņš top par lielu darbu Latvijai, prieku sev un tīrību Tev - Cūkmen!

Grupa "Taurenītis" priecē ar savu rosīšanos dabā, kur spēlē spēles, iet rotaļās un iepazīst dažādus dabas materiālus caur darbošanos:

33

Grupa "Rūķītis" bērni aktīvi vāca, žāvēja, nospieda dažādas koka rudens lapas, kuras izmantoja kā herbārijus dažādu darbiņu veikšanai. Viņi iepazina Latvijas koku nosaukumus pēc lapām, tās raksturoja, minēja kuram kokam tās pieder. Ievēroja un pārrunāja par dabas aizsardzību. Vēroja un skatījās Latvijas putnu daudzveidību un attēloja tos radošos darbos:

777

Strādājot ārā, bērni uzzināja daudz dažādu lietu un izzinošas informācijas par to, kas notiek ar koku lapām vēlā rudenī, ko ar viņām var darīt, kāpēc ir jāsagrābj lapas komposta kaudzē, kāpēc tā ir vajadzīga. Bērniem bija iespēja grupās aplūkot video mācību filmas par meža dzīvnieku slēpšanos lapu kaudzēs un to ziemas miegu zem tām. Daudz runājām par netīrumiem, kurus var atrast zemē zem un uz lapām (dažādus papīrus, pudeles, konserva bundžas, vienreizējos traukus, plastmasa maisiņus u.c.), un centās noskaidrot, uzdod sev interesējošus jautājumus: "Kāpēc tā dara?". Saprata, ka nekārtīgie cilvēki ir cūkmeņi un ir jāpasauc palīgā īstais Cūkmens, kurš viesojās pie mums pirmsskolas izglītības iestādē.

Grupas "Bitīte" mazie bērni čakli apguva strādāt prasmi un darboties prieku, lai viņu rotaļlaukums pirmsskolas izglītības iestādē Latvijas dzimšanas dienā būtu tīrs un sakopts:

101010

Grupa "Ābelīte", gaidot Latvijas dzimšanas dienas svētkus, rotāja savu grupu ar pašu vērtām rudens lapu virtenēm. Rīkoja rudens talku un pašu gatavoja ozola koku no ozollapām, krāsainā aplikācijas papīra, kuru izmantoja teātra iestudējumā: "Par ozolu, kas izdāļāja zīles"/L.Kžemeņecka/

1414

Mūsu Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes čaklie darba rūķi sūta sveicienus no sava teātra dramatizējuma:

"Daudz viņš zīļu katram devis,

Piecas atstājis aiz sevis;

Tās lai vēji zemē trauktu,

Jauni ozoli lai augtu"

Novēlam daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā, un lai vienmēr viņa ir sakopta, tīra un bagāta!

Iespaidos dalījās sk. Maija Ciematniece.

 

1

Laimīgu Jauno 2021!

Vēlamais pastāstīt ko mēs darījām gaidot Ziemassvētkus.

Katra pirmsskolas grupa gaidīja savu Ziemassvētku egli. Pārrunāja par tās dzīvi mežā un nokļūšanu cilvēku mītnēs, kā arī par eglītes otrreizējo dzīvi, kad eglītei svētki beigušies. Bērnu domas bija dažādas un daudzpusīgas. Bet pats interesantākais vēl priekšā…

2

Grupa "Taurenītis" bērni, lai nebūtu jācērt eglīti mežā, uzmeistaro un izrotā savu egli. Ciemos pasauca īstu sniegavīru, lai atsūta vēl sniegu. Paši būra sniegu ar pārsliņām.

"Laba slava sniedziņam-
Netrūkst ziemā draugu tam…"/Dz.Rinkule – Zemzare/

3

Grupa "Bitīte" bērni savu grupas Ziemassvētku eglīti rotā ar savu pašu līmētām un dekorētām bumbām – "Lai bij’ prieki, kam bij’ prieki, mazajiem tiem bij’ prieki!"

4

Katrs mazais bērniņš savai eglītes bumbai līmē virsū skolotājas sagatavotos spiedogus - ģeometriskās figūras, saulītes, zvaigznītes, eglītes. Bērni attīsta savu prasmi darboties patstāvīgi.

5

Grupa "Rūķītis" Ziemassvētku egles līmēja aplicējot, pārrunāja par eglītes dzīvi mežā, kad ir apsnigušas ar sniegu. Tika izgrieztas egles. Bērni veido izpratni par to, ka darbiņos var veiksmīgi izmantot lietotu ietinamo papīru un vecu grāmatu lappuses. Tādā veidā tiek saudzēti koki, jo papīru izmanto atkārtoti. Darbi sanāk interesanti, bērni strādā aizrautīgi. Griežot, līmējot aprakstītās lappuses, bērni atrada pazīstamus burtus, izlasa īsus vārdus.

6

Grupa "Ābelīte" savu eglīti, kā mīļu ciemiņu sagaida no meža.  Bērni viņu raksturo kā skaistu, smaržīgu, zaļu, asu, adatainu, laimīgu Ziemassvētku eglīti, jo atnākusi ciemos uz svētkiem. Lielu paldies saka, grupas Teodora vecākiem.

7

Katrs bērns, eglīti rotā ar sirds mīļumu un pozitīvu enerģiju. Klausās dziesmiņas: "Ak, eglīte, ak, eglīte’", "Reiz mežā dzima eglīte".

8

"Eglīt, eglīt, iededzies!’" – visi bērni priecīgi sauc:

9

Kad eglīte bija iedegta un uzcienājušies ar pašceptām piparkūkām, bērni dalās savos iespaidos un domās, kas notiek ar eglīti pēc svētkiem, kur viņa paliek? Secinājumi bija dažādi un interesanti – nonāk ārā, izmet laukā, nosviež pie atkritumu tvertnēm vai miskastēm, sadedzina plītī vai ugunskurā, bet vislabākās un foršākās domas, ka eglīti var aizvest uz mežu, kur zvēriņi viņu apēd. Tad viņiem ir vitamīni. Viņi aug lieli, stipri, spēcīgi. Tāpēc novēlam arī Cūkmenam kraukšķīgus un veselīgus Ziemassvētkus!

Tiksimies Jaunajā gadā! Lai izturība, veselība un gaišas domas!

p.i.i. sk. Maija Ciematniece

 

1

Labdien, Cūkmen, pēdējā ziemas februāra mēnesī un pēdējā ziemas dienā. Aiz loga spīd saule. Sniegs nokusis, bet mēs atskatāmies uz paveiktiem darbiem, kad aiz loga bija sals, sniegs, aukstums. Skatījāmies, vērojām, runājām par putniem ziemā un rūpēm par tiem.

Grupai "Rūķītis" skolotājas Dzintra un Mārīte sniedza zināšanas par putnu un meža dzīvnieku piebarošanu ziemā. Katrs bērns stāstīja kā par putniem rūpējas savas mājas pagalmā. Dalījās pārdomās kā rūpes par putniem ziemā atmaksājas vasarā. Bērni iepazina Latvijā ziemojošos putnus.

2

Grupa "Bitīte" bērni baroja putniņus pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas putnu barotavās. Paši bēra graudiņus.

3

Kad ārā bija stiprs sals, mazie "Bitītes’" bērni turpina rotaļu veidā spēlēties un šķirot atkritumus. Tas ir ļoti atzinīgs darbiņš un rūpes par dabu arī ziemā.

4

Grupā "Ābelīte", bērni kopā ar skolotāju Signiju putnu barotavas meistaroja no piena un kefīra pakām. Izmantoja tās otrreizējai pārstrādei. Viņi grieza, līmēja, krāsoja, dekorēja un sēja klāt auklas ar ko pakarināt koku vai krūmu zaros. Pārrunāja ko var bērt putnu barotavās no grupā esošiem pārtikas krājumiem  putniņiem, lai viņi cienātos: saulespuķu sēklas, dažādus graudus, auzu pārslas, kaņepju sēklas, maizes drupačas, mannā. Daži bērni pastāstīja, ka  mājās mamma liek uz balkona piesietu speķa gabalu.  Pastaigas laikā bērni vēroja putnu ciemošanos barotavās.

5

Putniņi varēja mieloties un knābāt graudiņus un mannā putraimus no sasaldētām ledus glezniņām.

6

Pastaigas laikā pievērsām uzmanību arī pēdiņām sniegā. Gar Aizkraukles pilsētas dīķa malu pastaigājas pīles, kuras cilvēki dažreiz baro ar maizi.

8

Grupa "Taurenītis" bērni iejutās mākslinieku profesijās un izdomāja uzburt krāsainu sniegu. Darbiņus lika ārā sniegā, lai priecājas daba, cilvēki, putniņi un kaķīši, kuri šad tad apciemo mūsu pirmsskolas teritoriju.

9

Ar to mēs ziemai sakām attā un tiekamies pavasarī. Paldies, Cūkmen, ka esi kopā ar mums un gaidīsim sauli, pirmās sniegpulkstenītes, tecināsim pirmās kļavu sulas. Attā, Cūkmen!

p.i.i. skolotāja Maija Ciematniece

 

 

 

 

1

Labdien, Cūkmen, martā!

“Pavasari, pavasari,
Tu jau visu, visu vari.

Atnes vizbulīšu klēpi,
Ko zem sniegiem gravā slēpi.

Dāvā kokiem zaļas lapas,
Atver bērzu sulām tapas”…
.. un tā Aizkraukles pilsētas PII “Saulītes” bērni turpina iepazīt marta mēneša tēmu: “Es un pavasaris”.

2

Čakli darbojas grupas “Taurenītis” bērni, kur kopā ar skolotāju Guntu, Valentīnu un auklīti Ingrīdu audzē lokus un tiek pie pašu audzētiem lokiem. 3

 

 

Grupas “Bitītes” bērni izmanto materiālus otrreizējai pārstrādei. Veido sīpolu, kur darbam izmanto kartonu no cepuma kastēm, bet olu kastes un plastmasa kastītes izmanto sēkliņu sēšanai.

 

4

Grupa “Rūķītis” bērni ne tikai aktīvi gatavojas skolai, bet atrod laiku arī citām nodarbībām. Viņi pēta kā paaugušies zirņi, izzina lazdu skaras, ziedus un putekšņus.

5

67

 

DVE skolotāja Aija Rimša, grupas skolotāja Signija, auklīte Līga, grupas "Ābelīte" bērnus veda ārā tuvākā apkārtnē vērot pavasara vēstnešus – pumpurus. Bērni meklēja, vēroja, smaržoja, garšoja. Nodarbību turpināja grupā, kur radoši darbojās ar krāsainām guaša krāsām. No guaša krāsām tapa pumpuri. 8

 

 

“Šorīt sirds kā saule gaiša,
  Gribas vēlēt tikai labu: ”Lai tu apaļš tā kā pūpols!” /A.Saulietis, ”Pūpolu svētdiena”/

No plastilīna bērni veidoja pūpolzaru.

 

9

Grupas “Ābelīte” meitene Alisija priecē ar koku un krūmu pētniecību mājās, pastaigā kopā ar mammu un brāli.

 

 

Priecīgas Lieldienas!

Tiksimies aprīlī! Sk. Maija

 

 

 

Sveiki, Cūkmen, aprīlī!

Lieldienas rītā
Ziedēj’ zaļa zālīte;
Pats Dieviņš staigāja
Pa zaļu zālīti. /latv.t.dz./

Bērzu un kļavu sulas padzertas, Lieldienu svētki nosvinēti, lielā uzkopšanas talkā par tīru Latviju esam piedalījušies kopā ar saviem vecākiem, bet savā pirmsskolas teritorijā esam izveduši vecās smilšu kastes smiltis, lai ierīkotu jaunas. Grupa "Ābelīte" skolotājas Maijas vadībā pie smilšu nomaiņas piesaistīja bērnu vecākus. Paldies bērnu tētiem, kuri bija atsaucīgi! Turpinām apgūt prasmes: "Nemēslo mežā un cieni savu tuvāko apkārtni".

Ieskats gr. "Ābelīte" smilšu talkā:

1

 

 

Šoreiz mūsu stāsts būs par latviešu tradicionālajiem svētkiem – Lieldienām. Šogad svētku tradīciju norise notika savādāk nekā citus gadus. Bet tāpat mēs apguvām Lieldienu ticējumus, rotaļas, dziesmas un citu radošu darbošanos.

 

Grupa "Taurenītis" bērni darbojās ar sāls mīklu, kuras rezultātā tapa skaistas Lieldienu olas:

2

 

 

 

Grupa "Bitīte"  - esam mazi, tomēr čakli:

6

 

Grupa "Rūķītis" Lieldienas svinot saka, ka latviešiem ir daudz dažādu ticējumu un atrakciju. Viena no aizrautīgākajām ir olu ripināšana, pat ja tās ir citādas olas.

 

 

3

 

Grupa "Kukulītis": "Kurš šūpojas, tam vasarā odi nekodīs".

 

4

 

Grupa "Ābelīte" radošais darbs "Lieldienu ola" no pieejamiem materiāliem tuvākā pirmsskolas apkārtnē.

 

5

 

Nākamajā stāstā mēs, Cūkmen, tev parādīsim kā mēs rūpējamies par tīru vidi un ko mēs no tās iegūstam.

Eit` projām, Lieldieniņas,

Ar baltām oliņām,

Es gaidīšu Jurģa dienu

Ar zaļo rudzzālīti. /latv.t.dz./

Paldies visam Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” kolektīvam par piedzīvojumiem bagātu foto mirkļu radīšanu Lieldienas pasākumā.

Attā.

p.i.i. sk. Maija Ciematniece

 

 

1

 

Labdien, Cūkmen!

Liels prieks satikties jaunajā 2021./2022.m.g. Esam atvērti, radoši un priecīgi atsākt darbošanos, turpināt pastiprināt zināšanas par tavu ekoprogrammu "Cūkmena detektīvi’". Šoreiz ieskrēji, kad mēs gulējām pusdienas laiku, bet satikies ar mūsu Aizkraukles pilsētas PII "Saulīte" metodiķi Inetu, kura nodeva mums sveicienus un materiālus.

Uzzinājām par Vislatvijas Cūkmena talku18. septembrī. Tāpēc čakli, jo čakli ķērāmies pie darba, iesaistot visas pirmsskolas grupas.

 

2

 

Septembris grupā "Taurenītis" ir adaptācijas laiks. Bērni kautrīgi, bailīgi, bet Ksenijai ļoti patīk darboties dabā, tāpēc viņa palīdz sētniecei lasīt lapas ar rokām, nevis grābekli.

 

3

Grupa "Rūķītis" trīsgadīgie bērni mācās izpratni par to, ka rudenī koki dodas atpūsties, bet pavasarī izplauks atkal jaunas lapas. Bērni palīdz sagrābt nobirušās lapas, mācās sadarboties, mainoties ar darbarīkiem.

4

 

"Rudu , rudu rudenīt.

Kas ir Tavā maisā’,

Bērzu lapas, zīļu lapas,

kļavu lapas, kastaņlapas.

Grupas "Ābelīte" bērni patstāvīgi mācās darboties un ar cieņpilnu attieksmi izturas pret darbu, palīdzot sakopt savu pirmsskolas āra rotaļlaukumu, kā arī atvieglo sētnieces ikdienas darbu.

 

5

Grupa "Kukulītis" lasa dažādus dabas materiālus, lai tos izmantotu ikdienas rotaļām un pētījumiem, kā arī lai pirmsskolas teritorija ir sakoptāka un estētiskāka.

6Attā un tiksimies jau oktobrī!

 

 

 

Sveiks, Cūkmen!

Oktobrī, kad gaudo auksti vēji un biežāk līst lietus, raujot kokiem nost lapas, esam apkopojuši mūsu pirmsskolas grupu darbu par dabas saudzēšanu, , apzinot sevi kā dabas sastāvdaļu. Iepazinām, skatījāmies un klausījāmies video pasaku par "Vāverēnu Lullīti un melniem maisiem", pārrunājām, izzinājām darbībā 2. nodarbības tēmu "Cūkmenam par pēdām". Rezultāts bija pārsteidzošs, jo katra grupa turpināja pagājušā mācību gadā iepazīto un apgūto atkritumu šķirošanu, pielietojot jaunas zināšanas par to otrreizējo pārstrādi, dabas resursu taupīšanu, rūpējoties par apkārtējo vidi mājās, pirmsskolā un pilsētā.

 

1 copy

 Grupa "Bitīte"

2 copy

Grupa "Rūķītis"

3

Grupa "Ābelīte"

4 copy

Grupa "Taurenītis"

5

Grupa "Kukulītis"

Aizkraukles pilsētas PII "Saulīte" bērni un skolotājas

 

 

 

Sveiki, Cūkmen!

Novembris ir pagājis, runājot, eksperimentējot, vērojot un  izprotot gaisa nozīmi cilvēku dzīvē.

Grupas "Bitīte" bērni mācās, ka gaisam, ko ikdienā elpojam, ir būtiska nozīme imunitātes stiprināšanā un plaušu veselībā. Svarīgas ir ne tikai pastaigas svaigā, tīrā gaisā, kuras dot bērnam enerģiju un vairo dzīvesprieku,  bet arī elpošanas vingrinājumi, kurus pildot iespējams attīrīt plaušas un arī uzlabot bērna kopējo organisma veselību. 

 

1

"Rūķīšu" grupas bērni vēro gaisa plūsmu jeb vēja virzienu un tā intensitāti. Vieglo audumu kustība, vēja ietekmē, radīja bērnos interesi un motivēja uz tālākiem pētījumiem

2

 

"Ābelītes" grupas bērni kopā ar vecākiem, ejot pastaigā, veidoja ar bērnu dialogu: "Kam vajadzīgs gaiss?" un zīmēja zīmējumu , kurā attēloja Cūkmena detektīva izzinošo materiāla apguvi par skābekļa nepieciešamību cilvēkiem un dabai.

3

 

 

Gaiss ir ļoti svarīgs elpošanai. Caur to mēs sajūtam smaržas, savu elpošanas ritmu ķermenī, izmēģinājām gaisa vingrinājumus. Bērni eksperimentēja vates pūšanu dažādos veidos  - ātri, lēni, gaisā, par grīdu.

4

Mēģināja ar acu aizsegiem, sajust dažādas smaržas un nosaukt nosaukumus. Interesanti bija to salīdzināšana interpretējot, piemēram, kanēlis – bulciņsmarža, melnie smalki pipari – kož mēlē, mandarīns – sula, kafija – garšo mammai u.c. Organizējām āra rotaļas. Bērni meklēja lietas kuras var izkustināt un kuras nevar izkustināt ar pūšanu. Vislielākais prieks bija pirmais sniegavīrs no pirmā sniega, kurš mūs priecēja un izjutām caur visām maņām.

5

 

 

 

Lai skaists ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks un decembrī dosimies ziemas piedzīvojumos!

"Ziemassvētki drīz jau būs,

Visiem sirdis līksmas kļūs,

Eglīti jau tētis nes,

Mācos dzejolīti es."

Attā!

Sk. Maija

 

 

 

Sveiki, Cūkmen!

Decembris ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks ar lieliem un maziem darbiem. Katrs steidz gatavot apsveikumus, cept piparkūkas, rotāt svētku egles, pirmsskolas rotaļu nojumes un mājiņas. Spīd spožās lampiņu virtenes un visiem cilvēkiem ir silti, gaiši, jo šogad ziema mūs, ikdienā un Ziemassvētku gaidīšanas laikā, priecē ar sniega baltumu, kupenām un sniegpārslu mirdzumu dabā. Ir sirsniņās prieks par paveikto un padarīto. Liels paldies mūsu pirmsskolas DVE skolotājai Aijai Rimšai par idejām Ziemassvētku tirdziņa pārsteigumu gatavošanā  no dabas materiāliem. Radošā darbnīcā gatavojām mandarīnu mizu eglītes. Paldies čaklajiem rūķiem :metodiķei Inetai Bundurei, mūzikas skolotājai Sandrai Paugurei par piparkūku cepšanu un mūsu visu pirmsskolas grupu darba organizēšanā, gatavojoties svētkiem.

1

Grupas "Bitīte" bērni kopā ar DVE pedagogu Aiju Rimšu gatavo Ziemassvētku eglīšu rotājumus. Radošajā darbībā tiek izmantota Dabas vides estētikas metodika. Bērniem ļoti patīk šis aizraujošais process. 

2

 

Grupa "Taurenītis"  bērni Ziemassvētku tirdziņam gatavoja rotājumus no kaltētiem augiem un mācījās saudzēt dabu. Viņi rotā Adventes vainadziņu. Bērni jums, Cūkmen, un visiem taviem draugiem, vēl: veiksmi, pozitīvas domas un stipru veselību.

 

3

Decembrī grupas "Rūķītis" bērni čakli gatavo darbiņus iestādes Ziemassvētku tirdziņam. Eglīšu rotājumu gatavošanā tika izmantoti dabas materiāli (graudi un sēklas) un plastilīns. Ikdienas darbos, kā parasti, tā arī šoreiz tika izmantoti saimniecības priekšmeti. Tādā veidā tiek saudzēti dabas resursi, jo daudzas lietas var izmantot vairākkārt. Mācāmies dzīvot zaļi.

4

 

Grupa "Kukulītis" veidoja Ziemassvētku apsveikumus, izmantojot dabas materiālu - smiltis, kas ir nokrāsotas dažādās krāsās.

 

5 copy

 

Grupa "Ābelīte" joprojām turpina čakli šķirot atkritumus. Ziemassvētku noskaņu radīja ar piparkūku cepšanu.

 

6

 

Gatavoja Ziemassvētku tirdziņam gleznas, kuru tapšanā izmantoja grupā pieejamos dabas materiālus, pārtikas produktus: makaronus, gleznu rāmīšu veidošanai, krāsainus ziemas attēlus, tapešu atgriezumus ar daudzveidīgiem rakstiem, smiltis, kuras jauca ar dažādu krāsu spīdumiem.

 

 

Ziemassvētki ir brīnumu laiks un Jaunā gadā iesoļosim ar stipru veselību, baltu sirdsmieru un čakliem darbiem. Paldies Cūkmen, ka darbojies kopā ar mums, jo tikai tā mēs varam būt lietderīgi sev, vecākiem un dabai kopumā.

Laimīgu 2022. gadu!

Ticot un darot jaunus darbus Aizkraukles pilsētas PII "Saulīte" kolektīva lielie un mazie.

 

1

 

Labdien, Cūkmen, Jaunajā 2022. gadā!

Tā sanāca, ka gadu sākam ar neparastu darbošanos - dabas izzināšanu ziemā. Mēs vērojām, pētījām, meklējām. Svarīgākais darba procesā bija uzdevums katrai grupai izveidot plakātu par konkrētu tēmu. Protams, ka jautājumu bija daudz, bet atbildes atradām un darbi padevās. Grupa "Rūķītis" bērni ar lielu interesi stāstīja un veidoja plakātu: "Ko ņems līdzi uz mežu ziemā" – slēpes, ragaviņas, lukturīti, mugursomu ar sviestmaizēm, termosu ar karstu tēju un cienastu meža dzīvniekiem. Paši silti saģērbsies. Kopā ar pieaugušo iekurinās ugunskuru tam paredzētā vietā. Pēc piknika atkritumus aiznesīs mājās, mežā neko neatstājot. 

 

2

 

Grupa "Taurenītis" bērni meklēja un līmēja krāsainus attēlus, izzināja un veidoja plakātu: "Ar ko atšķiras mežs ziemā no meža rudenī".

3 copy

 

 

Grupa "Bitīte" bērni veidoja plakātu: "Cienu meža vidi un tās iemītniekus ziemā".

 

4

 

Grupa "Kukulītis" bērni iepazina Latvijas dzīvniekus, to nosaukumus un kas tiem garšo. Kā arī aicina nemēslot mežos, lai netiktu nodarīts pāri meža iemītniekiem! Kopā ar skolotāju Sigitu veidoja plakātu: "Gardumi dzīvniekiem – to drošība".

 

5

 

Grupa "Ābelīte" bērni kopā ar vecākiem veica kopīgu mājas uzdevumu. Viņi pētīja, fotogrāfēja un sekoja līdz dzīvnieku, putnu pēdām. Žēl, ka visas galerijas nesanāks ielikt rakstā, bet liels paldies visiem par aktīvu, interesantu līdzdarbošanos. Fotogrāfijas ar pēdu vērojumiem un to aprakstiem izdevušies fantastiski. Citāts no Alisijas mammas: "Dzīvnieku pēdas esam redzējuši, bet to īpašniekus nesastapām. Tāpēc Alisijas brālis palīdzēja un no interneta resursiem sameklēja gan pēdas sniegā, gan pēdu īpašniekus. Un salika visu bildēs".

 

6

 

Megija, Markuss Gusts  pētīja mājdzīvnieka kaķa pēdas.

7

 

 

Brāļi Edgars un Markuss vēroja putnu pēdas:

Katrs mazāks vai lielāks bērna darbs ir atzinības vērts. Kārlis kopā ar vecākiem iepazina Daudzevā "Lāču trases" meža iemītnieku pēdas. Viņu iespaidi ir ļoti daudzpusīgi, jo Kārlim tētis uzskata, ka nevienmēr mums ikdienas steigā, nākas apstāties un paraudzīties apkārt dabai. Citāts: "Mēs redzējām un iemūžinājām stirnas, zaķa, lūša, staltbrieža, lapsas, aļņa pēdas, caunas, jo ļoti mazas pēdiņas. Tālumā redzējām divus aļņus, bet interesantākais redzējums bija, ka lūsis pat vilcis medījumu". Tā mēs noslēdzām savu jaunā gada janvāra mēneša ziemas tēmas darbu par dabu, dzīvniekiem, putniem un tiksimies februārī.

 

 

Uz redzēšanos, Cūkmen!

Aizkraukles pilsētas PII "Saulīte", sk. Maija Ciematniece

 

 

 

1 copy

 

Sveiks Cūkmen!

Dodamies pretim pavasarim, bet vēl atskatāmies uz ziemas piedzīvojumiem pirmsskolas apkārtnē, ārpus pirmsskolas izglītības iestādes tālāko apkārtni, kā arī iemīļotām pastaigu vietām kopā ar ģimeni. Ziema mums bijusi bagāta un dāsna ar sniega segu un tās brīnumu izbaudīšanu dabā – iepazītas, noskaidrotas, iemūžinātas fotogrāfijās dažādas dzīvnieku labās un sliktās pēdas, zīmēts ar ledu, krāsots sniegs, baroti putniņi, vēroti laika apstākļi, lasījām grāmatu "Meža draugi" un turpinājām apgūt teksta kartiņas lasītprasmei, spēlējām spēli "Meža detektīvi’", zīmējām, gatavojām apsveikumus no dabas materiāliem un aplīmējām dažādus burtus. Neskatoties uz mūsu pirmsskolas iestādes bērnu un pedagogu saslimstību ar Covid -19, nebaidīšos atklāt, ka mājsēdes laikā stiprinot savu veselību, ievērojot drošības noteikumus, mēs visi darbojāmies arī kopā ar vecākiem.

Grupa "Kukulītis’’ skolotājas Sigitas ieinteresēti turpina iepazīt dabu ziemā,  atrod dabas materiālus un veido glezniņas.

 

2

 

Skolotāja Veronika stāsta: "Šogad mēs piedalījāmies brīnišķīgajā Labo darbu mēnesī.  Grupas "Bitīte" bērni bija ļoti aktīvi: izstāstīja par labiem darbiem mājās un bērnudārzā, palīdzēja auklītei slaucīt putekļus no plauktiem, uzzināja, ka putniem grūti atrast sev barību, tāpēc viņiem nepieciešama palīdzība, tiem garšo sēklas, putraimi, dažādi graudi, nesālīts speķis. Lai putnus varētu pabarot, izgatavojām barotavas. Pastaigas laikā barojām putnus un piesējām putnu barotavas koku zaros. Bērni strādāja ar lielu prieku un gandarījumu."

3

 

Grupa "Rūķītis" skolotāja Dzintra stāsta: "Ziemu aizvadot "noķērām" pēdējo auksto nakti, lai sasaldētu ledus plaukstas kā sveicienu pavasarim. Tika pētīti ledus gabali un krāsu spēle ar tiem. Un jau dažas dienas vēlāk saulesgaismu ieraudzīja zirņu asni... pavasaris nāk!"

 

4

 

Grupa "Taurenītis" skolotājas ar bērniem priecājās par ziemas skaisti apsarmojušiem kokiem.

5

 

Un turpināja krāsot sniegu ar krāsām, vērot tā izmaiņas.

6

 

 

Lielākie grupas "Ābelītes" bērni februāra ziemas priekus izbaudīja aktīvā sportošanā un darbošanās garā, jo juta līdzi Ziemas Olimpiskām spēlēm 2022. Pekinā. Viņu darba apjoms saistījās ne tikai ar kustību aktivitātēm, bet arī ar savstarpējo pieredzes apmaiņu starp dažādām pirmsskolas izglītības iestādēm  Latvijā un Lietuvā, piedaloties eTwinning projektā, kur skolotājas Maijas motivēti darbojāmies mājās, jo bijām kontaktpersonas. Šeit fotogrāfijā vēl kopā paspējām darboties sniegā un izveidot sniega vulkāna Olimpiskos apļus.

 

7 copy

 

Ļoti interesants pasākums mums notiek visa mācību garumā, kad mēs katru mēnesi sekojam līdzi saules ciklam un veidojam foto kolāžu. Lūk, tāds mūsu saulītes dabas objekts izskatījās šodien, 28. februāra pēdējā dienā, kad ziemai sakām attā un dosimies pretī pavasara piedzīvojumiem mežā un apkārtnē. Attā!

 

 

 

 

Pavasara sēšanas, stādīšanas, plaucēšanas darbi grupā un ārā rotaļlaukumā mūsu Aizkraukles pilsētas PII "Saulīte".

1

Darbojas apvienotās grupas "Ābelīte" un "Kukulītis". Pielieto iegūtās zināšanas, kas nepieciešams augu augšanai - stāda zirņus, vēro, rūpējas un izdara secinājumus. 

2

 

 

Grupa "Taurenītis" pēta, vēro dabā notiekošo - kā pirmie asniņi no zemes nāk, pirmās sniegpulkstenītes, kas notiek ar pumpuriem. Plaucē papeļu zarus, iestādīja sīpolus un zirņus.

 

3

 

Grupas "Rūķītis" bērni turpina mieloties ar veselīgajiem zirņu dīgstiem un iesēj dāliju sēklas grupas puķu dobei. 

 

4

 

Grupas "Bitīte" bērni kopā ar pedagogu sēj, kopj, pēta un veido radošu darbu.

5

 

Grupa "Ābelīte" pavasara darbus sākusi ārā. Viņi stāda, sēj, veido dārza sētiņu un paveikto darbiņu nes uz grupu, kur vēro, atzīmē katrs savā vērojuma tabulā sīpolu un sēklu augšanas ciklu.

6

Bērni piedalās arī uzlīmju konkursā "Skābeklis", kuru darbiņus nosūtījām atsevišķi konkursa rīkotājiem. Sabīne saka: "Ka lietus attīra gaisu un cilvēkiem ir viegli elpot!"

7

 

Paldies un uz tikšanos aprīlī :) 

PII skolotāja Maija

 

 

 

Labdien, aprīlī!

/Rainis/ "Pavasara darbi."

"Nāk pavasars, zeme jau sausa,

Viss plaukst un zaļo kas spēj;

"Pie darba!’’ – un visi tam klausa

Un stāda, un dēsta, un sēj,

Un kūtrākā roka nav gausa."

Grupas "Bitīte" un "Rūķītis " bērni palīdz sakopt pirmsskolas apkārtni:

 

1

 

Grupas "Taurenītis" bērni grupā priecājas par saviem pavasara izdīgušajiem stādiņiem:

2

 

Grupa "Ābelīte" sagaidīja Cūkmenu un viņa dāvātās priežu sēklas kociņu jaunaudzei. Bērni tās izdalīja visām pirmsskolas grupām. Izstāstīja noteikumu instruktāžu ko ar viņām darīt, kur sēt un sekot līdzi augšanas procesam.

3

 

Mūsu mazā Latvija ir ļoti mīļa, tāpēc mēs esam par tīru un sakoptu vidi, zaļiem mežiem un tīru skābekli. Nākošā reizē nodosim informāciju kā mums veicās pēdējos pavasara darbos.  Attā!

Sk. Maija Ciematniece

 

 

1

Sveicieni no Salaspils 1. pirmsskolas “Saulīte”

Ir liels prieks darboties pavasarī!

Pavasarī mēs ar bērniem iestādījām atraitnītes iestades teritorijā, rūpējāmies par tām.

33

Bērni meklēja krāsas pavasarī un atrasto pielika pie attiecīgās krāsas. Bērni ar interesi meklēja priekšmetus, atrada  spalvas, kociņus, puķes, zāli, akmentiņus.

4

Iestājoties siltākam laikam bijām kā īsti pētnieki un ar lupām petījām zāli, kukaiņus, lapas, koku mizu.

5

Arī zeķītes devās izpetīt iestādes teritoriju, kas aug pavasarī laukumiņā. Atrada kokus, pienenes, egli u.c. Bērni ar sajūsmu pētīja dabu ar zeķīti.

7

Arī Cūkmena deju iemācījāmies. Devīzi bieži atceramies.

8

Paldies Cūkmenam par atvestām priežu sēklām! Iestādījām, audzējām. Visas izdīga.

9

Mērījām cik garas izauga mazās priedītes.

Paldies par tik interesantiem materiāliem, par iespēju daudzveidīgi darboties. Mums bija interesanti, aizraujoši darboties.Veidosim tīrāku mežu kopā!

Salaspils 1. pirmsskolas “Saulīte”

8. grupas mazie detektīvi, skolotājas Sandra un Tamāra