ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button

Sveiciens no Aizkraukles pilsētas PII "Saulīte" detektīviem!

1Sveiciens no Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulītes” detektīviem!

Esam ļoti priecīgi, ka 21.09.2020 sagaidījām ciemos Cūkmenu un saņēmām Jūsu ekoprogrammu ”Cūkmena detektīvi’’ izzinošos materiālus, kurus mēs varēsim apgūt visa mācību gada garumā.

2 copy

Mēs varam lepoties, ka tikām Jūsu pirmo simts sarakstā un piedalāmies pirmo reizi. Tā ka mums ir jāpierāda sava darboties griba, vēlme izzināt dabu, kā arī uzturēt kārtību pēc  sevis un citiem.

3

Mūsu Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" ir 5 grupiņas "Taurenītis", "Bitīte”, "Rūķītis" , "Kukulītis’", "Ābelīte". Skolotāja Maija ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" , iesaista visas grupas bērnus un tagad bērni čakli meistaro katrs savā grupā atkritumu šķirošanas kastes.

4

Grupa "Taurenītis" bērni ar savām skolotājām Valentīnu un Guntu šķiros papīru un plastmasu.

5 copy

Sagatavošanas grupa "Rūķītis" ar skolotājām Dzintru un Mārīti šķiros organiskos atkritumus un papīrus.

6

Paši mazākie 1,5 g.v. "Taurenīša" bērniņi, kopā ar skolotājām Veroniku un Nadeždu šķiros audumu, papīru un plastmasu.

7

Grupa "Ābelīte" bērni kopā ar skolotājām Maiju un Signiju šķiros tekstila izstrādājumus, papīru un plastmasa atkritumus. Mēs savā pulkā pie atkritumu šķirošanas esam iesaistījuši arī mūsu muzikālo skolotāju Sandru. Viņa mums mācīs Cūkmena himnu un deju.

8

Kad rudens priecē ar savu krāsainību, mūsu rotaļnodarbības notiek ārā. Tā mēs iepazīstam un priecājamies par dabu, bet neaizmirstam par dabas aizsardzību.

9

Iepazīstot tuvāko un tālāko apkārtni, mēs vācam dažādus dabas materiālus grupiņai, kurus izmantosim rotaļnodarbībām vēlos rudens vakaros un ziemā. Tagad ar tiem var darboties āra rotaļnodarbībās. Mēs sūtam Jums sveicienus un uz tikšanos!

Pārdomās ar jums dalījās pirmsskolas skolotāja Maija Ciematniece.

 

 

Sveiks, Cūkmen!

Noskatījāmies Tavu video leģendu, nodevām zvērestu "Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies! Ruk, ruk, ruk!’" un pārrunājām cik svarīgi saudzēt dabu un nemest zemē atkritumus. Turpinām grupās šķirot atkritumus un nest tos uz attiecīgiem šķirošanas konteineriem. Iepazīstoties ar tavu Cūkmena leģendu, mēs to attēlojām savos radošos darbos, jo tā mēs labāk varam izprast cilvēka attieksmi pret dabu, to saudzējot vai mēslojot. Strādājām cītīgi, jo katrs zīmēja, krāsoja, līmēja, grieza un pauda savas domas par Cūkmena darbiem mežā, mājās, apkārtnē.

Cūkmen! Tevi iemīlējuši arī mazākie pirmsskolas izglītības iestādes "Saulītes" grupas "Bitīte" bērni:

1

2

 

 

Grupa "Taurenītis" kopā ar tevi svinīgi nodod zvērestu un izdomāja, ka būs palīgi Cūkmenam, rūpēsies par skaistu un sakoptu mežu.

 

3

Grupa "Ābelīte" noskatoties video, nolēma, ka cilvēki nedrīkst mest zemē atkritumus un viņi tos turpinās šķirot, lai apkārtne būtu tīra.

5

 

Šeit, protams, nav visi grupas bērni, bet sveicienus sūta arī pārējie septiņi "Ābelītes" bērni.

 

6

 

Grupas "Rūķītis" bērniem ļoti patika filmiņa par to, kā zēns pārvērtās par Cūkmenu. Ar lielu aizrautību tika zīmēti filmas personāži.

7

 

 

"Kukulīša" grupas bērni zīmēja un stāstīja, ko Cūkmens dara.

 

8

 

Ir tik daudz ko piedzīvot, stāstīt un rādīt, bet galvenais bērni zina, ka atkritumus nedrīkst vienkārši nomest uz ielas, ka kārtība un tīrība ir atkarīga no mums pašiem. Nevajag aizmirst, ka pieaugušie ir kā piemērs bērniem.

"Oktobrī, oktobrī,

Dzērvju kāsis gaisā trīc,

Krū – u – krū,

Nāc uz siltām zemēm līdz!"

Mēs šoreiz atvadāmies un tiksimies novembrī, kad pastāstīsim, parādīsim, dalīsimies atmiņās par mūsu pirmsskolas āra apkārtnes darbiem.

Sveicienus sūta sk. Maija Ciematniece.