ruk-ruk
RUK, RUK, DRAUDZIŅ!
Tagad tu pirmais uzzināsi visas cūcības un jautrības!
close button

Sveiciens no Aizkraukles pilsētas PII "Saulīte" detektīviem!

1Sveiciens no Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulītes” detektīviem!

Esam ļoti priecīgi, ka 21.09.2020 sagaidījām ciemos Cūkmenu un saņēmām Jūsu ekoprogrammu ”Cūkmena detektīvi’’ izzinošos materiālus, kurus mēs varēsim apgūt visa mācību gada garumā.

2 copy

Mēs varam lepoties, ka tikām Jūsu pirmo simts sarakstā un piedalāmies pirmo reizi. Tā ka mums ir jāpierāda sava darboties griba, vēlme izzināt dabu, kā arī uzturēt kārtību pēc  sevis un citiem.

3

Mūsu Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" ir 5 grupiņas "Taurenītis", "Bitīte”, "Rūķītis" , "Kukulītis’", "Ābelīte". Skolotāja Maija ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" , iesaista visas grupas bērnus un tagad bērni čakli meistaro katrs savā grupā atkritumu šķirošanas kastes.

4

Grupa "Taurenītis" bērni ar savām skolotājām Valentīnu un Guntu šķiros papīru un plastmasu.

5 copy

Sagatavošanas grupa "Rūķītis" ar skolotājām Dzintru un Mārīti šķiros organiskos atkritumus un papīrus.

6

Paši mazākie 1,5 g.v. "Taurenīša" bērniņi, kopā ar skolotājām Veroniku un Nadeždu šķiros audumu, papīru un plastmasu.

7

Grupa "Ābelīte" bērni kopā ar skolotājām Maiju un Signiju šķiros tekstila izstrādājumus, papīru un plastmasa atkritumus. Mēs savā pulkā pie atkritumu šķirošanas esam iesaistījuši arī mūsu muzikālo skolotāju Sandru. Viņa mums mācīs Cūkmena himnu un deju.

8

Kad rudens priecē ar savu krāsainību, mūsu rotaļnodarbības notiek ārā. Tā mēs iepazīstam un priecājamies par dabu, bet neaizmirstam par dabas aizsardzību.

9

Iepazīstot tuvāko un tālāko apkārtni, mēs vācam dažādus dabas materiālus grupiņai, kurus izmantosim rotaļnodarbībām vēlos rudens vakaros un ziemā. Tagad ar tiem var darboties āra rotaļnodarbībās. Mēs sūtam Jums sveicienus un uz tikšanos!

Pārdomās ar jums dalījās pirmsskolas skolotāja Maija Ciematniece.

 

Sveiks, Cūkmen!

Noskatījāmies Tavu video leģendu, nodevām zvērestu "Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies! Ruk, ruk, ruk!’" un pārrunājām cik svarīgi saudzēt dabu un nemest zemē atkritumus. Turpinām grupās šķirot atkritumus un nest tos uz attiecīgiem šķirošanas konteineriem. Iepazīstoties ar tavu Cūkmena leģendu, mēs to attēlojām savos radošos darbos, jo tā mēs labāk varam izprast cilvēka attieksmi pret dabu, to saudzējot vai mēslojot. Strādājām cītīgi, jo katrs zīmēja, krāsoja, līmēja, grieza un pauda savas domas par Cūkmena darbiem mežā, mājās, apkārtnē.

Cūkmen! Tevi iemīlējuši arī mazākie pirmsskolas izglītības iestādes "Saulītes" grupas "Bitīte" bērni:

1

2

Grupa "Taurenītis" kopā ar tevi svinīgi nodod zvērestu un izdomāja, ka būs palīgi Cūkmenam, rūpēsies par skaistu un sakoptu mežu.

3

Grupa "Ābelīte" noskatoties video, nolēma, ka cilvēki nedrīkst mest zemē atkritumus un viņi tos turpinās šķirot, lai apkārtne būtu tīra.

5

Šeit, protams, nav visi grupas bērni, bet sveicienus sūta arī pārējie septiņi "Ābelītes" bērni.

6

Grupas "Rūķītis" bērniem ļoti patika filmiņa par to, kā zēns pārvērtās par Cūkmenu. Ar lielu aizrautību tika zīmēti filmas personāži.

7

"Kukulīša" grupas bērni zīmēja un stāstīja, ko Cūkmens dara.

8

Ir tik daudz ko piedzīvot, stāstīt un rādīt, bet galvenais bērni zina, ka atkritumus nedrīkst vienkārši nomest uz ielas, ka kārtība un tīrība ir atkarīga no mums pašiem. Nevajag aizmirst, ka pieaugušie ir kā piemērs bērniem.

"Oktobrī, oktobrī,

Dzērvju kāsis gaisā trīc,

Krū – u – krū,

Nāc uz siltām zemēm līdz!"

Mēs šoreiz atvadāmies un tiksimies novembrī, kad pastāstīsim, parādīsim, dalīsimies atmiņās par mūsu pirmsskolas āra apkārtnes darbiem.

Sveicienus sūta sk. Maija Ciematniece.

 

 

Sveiks, Cūkmen, Latvijas 102. dzimšanas dienā!

"Skaista, skaista tēvu zeme

Par visām zemītēm;

Plaši lauki, zaļi meži,

Zilis jūras ūdentiņš’" – tā mēs mīlam savu Latviju un tuvāko apkārtni sev apkārt. Mēs viņu saudzējam, kopjam, tīram un nemēslojam ar atkritumiem. Mums visiem patīk dzīvot tīrā un sakoptā vidē. Tā mēs varam dzīvot, būt laimīgi un smaidīgi. Katrs mazais darbiņš top par lielu darbu Latvijai, prieku sev un tīrību Tev - Cūkmen!

Grupa "Taurenītis" priecē ar savu rosīšanos dabā, kur spēlē spēles, iet rotaļās un iepazīst dažādus dabas materiālus caur darbošanos:

33

Grupa "Rūķītis" bērni aktīvi vāca, žāvēja, nospieda dažādas koka rudens lapas, kuras izmantoja kā herbārijus dažādu darbiņu veikšanai. Viņi iepazina Latvijas koku nosaukumus pēc lapām, tās raksturoja, minēja kuram kokam tās pieder. Ievēroja un pārrunāja par dabas aizsardzību. Vēroja un skatījās Latvijas putnu daudzveidību un attēloja tos radošos darbos:

777

Strādājot ārā, bērni uzzināja daudz dažādu lietu un izzinošas informācijas par to, kas notiek ar koku lapām vēlā rudenī, ko ar viņām var darīt, kāpēc ir jāsagrābj lapas komposta kaudzē, kāpēc tā ir vajadzīga. Bērniem bija iespēja grupās aplūkot video mācību filmas par meža dzīvnieku slēpšanos lapu kaudzēs un to ziemas miegu zem tām. Daudz runājām par netīrumiem, kurus var atrast zemē zem un uz lapām (dažādus papīrus, pudeles, konserva bundžas, vienreizējos traukus, plastmasa maisiņus u.c.), un centās noskaidrot, uzdod sev interesējošus jautājumus: "Kāpēc tā dara?". Saprata, ka nekārtīgie cilvēki ir cūkmeņi un ir jāpasauc palīgā īstais Cūkmens, kurš viesojās pie mums pirmsskolas izglītības iestādē.

Grupas "Bitīte" mazie bērni čakli apguva strādāt prasmi un darboties prieku, lai viņu rotaļlaukums pirmsskolas izglītības iestādē Latvijas dzimšanas dienā būtu tīrs un sakopts:

101010

Grupa "Ābelīte", gaidot Latvijas dzimšanas dienas svētkus, rotāja savu grupu ar pašu vērtām rudens lapu virtenēm. Rīkoja rudens talku un pašu gatavoja ozola koku no ozollapām, krāsainā aplikācijas papīra, kuru izmantoja teātra iestudējumā: "Par ozolu, kas izdāļāja zīles"/L.Kžemeņecka/

1414

Mūsu Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes čaklie darba rūķi sūta sveicienus no sava teātra dramatizējuma:

"Daudz viņš zīļu katram devis,

Piecas atstājis aiz sevis;

Tās lai vēji zemē trauktu,

Jauni ozoli lai augtu"

Novēlam daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā, un lai vienmēr viņa ir sakopta, tīra un bagāta!

Iespaidos dalījās sk. Maija Ciematniece.

 

1

Laimīgu Jauno 2021!

Vēlamais pastāstīt ko mēs darījām gaidot Ziemassvētkus.

Katra pirmsskolas grupa gaidīja savu Ziemassvētku egli. Pārrunāja par tās dzīvi mežā un nokļūšanu cilvēku mītnēs, kā arī par eglītes otrreizējo dzīvi, kad eglītei svētki beigušies. Bērnu domas bija dažādas un daudzpusīgas. Bet pats interesantākais vēl priekšā…

2

Grupa "Taurenītis" bērni, lai nebūtu jācērt eglīti mežā, uzmeistaro un izrotā savu egli. Ciemos pasauca īstu sniegavīru, lai atsūta vēl sniegu. Paši būra sniegu ar pārsliņām.

"Laba slava sniedziņam-
Netrūkst ziemā draugu tam…"/Dz.Rinkule – Zemzare/

3

Grupa "Bitīte" bērni savu grupas Ziemassvētku eglīti rotā ar savu pašu līmētām un dekorētām bumbām – "Lai bij’ prieki, kam bij’ prieki, mazajiem tiem bij’ prieki!"

4

Katrs mazais bērniņš savai eglītes bumbai līmē virsū skolotājas sagatavotos spiedogus - ģeometriskās figūras, saulītes, zvaigznītes, eglītes. Bērni attīsta savu prasmi darboties patstāvīgi.

5

Grupa "Rūķītis" Ziemassvētku egles līmēja aplicējot, pārrunāja par eglītes dzīvi mežā, kad ir apsnigušas ar sniegu. Tika izgrieztas egles. Bērni veido izpratni par to, ka darbiņos var veiksmīgi izmantot lietotu ietinamo papīru un vecu grāmatu lappuses. Tādā veidā tiek saudzēti koki, jo papīru izmanto atkārtoti. Darbi sanāk interesanti, bērni strādā aizrautīgi. Griežot, līmējot aprakstītās lappuses, bērni atrada pazīstamus burtus, izlasa īsus vārdus.

6

Grupa "Ābelīte" savu eglīti, kā mīļu ciemiņu sagaida no meža.  Bērni viņu raksturo kā skaistu, smaržīgu, zaļu, asu, adatainu, laimīgu Ziemassvētku eglīti, jo atnākusi ciemos uz svētkiem. Lielu paldies saka, grupas Teodora vecākiem.

7

Katrs bērns, eglīti rotā ar sirds mīļumu un pozitīvu enerģiju. Klausās dziesmiņas: "Ak, eglīte, ak, eglīte’", "Reiz mežā dzima eglīte".

8

"Eglīt, eglīt, iededzies!’" – visi bērni priecīgi sauc:

9

Kad eglīte bija iedegta un uzcienājušies ar pašceptām piparkūkām, bērni dalās savos iespaidos un domās, kas notiek ar eglīti pēc svētkiem, kur viņa paliek? Secinājumi bija dažādi un interesanti – nonāk ārā, izmet laukā, nosviež pie atkritumu tvertnēm vai miskastēm, sadedzina plītī vai ugunskurā, bet vislabākās un foršākās domas, ka eglīti var aizvest uz mežu, kur zvēriņi viņu apēd. Tad viņiem ir vitamīni. Viņi aug lieli, stipri, spēcīgi. Tāpēc novēlam arī Cūkmenam kraukšķīgus un veselīgus Ziemassvētkus!

Tiksimies Jaunajā gadā! Lai izturība, veselība un gaišas domas!

p.i.i. sk. Maija Ciematniece

 

1

Labdien, Cūkmen, pēdējā ziemas februāra mēnesī un pēdējā ziemas dienā. Aiz loga spīd saule. Sniegs nokusis, bet mēs atskatāmies uz paveiktiem darbiem, kad aiz loga bija sals, sniegs, aukstums. Skatījāmies, vērojām, runājām par putniem ziemā un rūpēm par tiem.

Grupai "Rūķītis" skolotājas Dzintra un Mārīte sniedza zināšanas par putnu un meža dzīvnieku piebarošanu ziemā. Katrs bērns stāstīja kā par putniem rūpējas savas mājas pagalmā. Dalījās pārdomās kā rūpes par putniem ziemā atmaksājas vasarā. Bērni iepazina Latvijā ziemojošos putnus.

2

Grupa "Bitīte" bērni baroja putniņus pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas putnu barotavās. Paši bēra graudiņus.

3

Kad ārā bija stiprs sals, mazie "Bitītes’" bērni turpina rotaļu veidā spēlēties un šķirot atkritumus. Tas ir ļoti atzinīgs darbiņš un rūpes par dabu arī ziemā.

4

Grupā "Ābelīte", bērni kopā ar skolotāju Signiju putnu barotavas meistaroja no piena un kefīra pakām. Izmantoja tās otrreizējai pārstrādei. Viņi grieza, līmēja, krāsoja, dekorēja un sēja klāt auklas ar ko pakarināt koku vai krūmu zaros. Pārrunāja ko var bērt putnu barotavās no grupā esošiem pārtikas krājumiem  putniņiem, lai viņi cienātos: saulespuķu sēklas, dažādus graudus, auzu pārslas, kaņepju sēklas, maizes drupačas, mannā. Daži bērni pastāstīja, ka  mājās mamma liek uz balkona piesietu speķa gabalu.  Pastaigas laikā bērni vēroja putnu ciemošanos barotavās.

5

Putniņi varēja mieloties un knābāt graudiņus un mannā putraimus no sasaldētām ledus glezniņām.

6

Pastaigas laikā pievērsām uzmanību arī pēdiņām sniegā. Gar Aizkraukles pilsētas dīķa malu pastaigājas pīles, kuras cilvēki dažreiz baro ar maizi.

8

Grupa "Taurenītis" bērni iejutās mākslinieku profesijās un izdomāja uzburt krāsainu sniegu. Darbiņus lika ārā sniegā, lai priecājas daba, cilvēki, putniņi un kaķīši, kuri šad tad apciemo mūsu pirmsskolas teritoriju.

9

Ar to mēs ziemai sakām attā un tiekamies pavasarī. Paldies, Cūkmen, ka esi kopā ar mums un gaidīsim sauli, pirmās sniegpulkstenītes, tecināsim pirmās kļavu sulas. Attā, Cūkmen!

p.i.i. skolotāja Maija Ciematniece

 

 

 

 

1

Labdien, Cūkmen, martā!

“Pavasari, pavasari,
Tu jau visu, visu vari.

Atnes vizbulīšu klēpi,
Ko zem sniegiem gravā slēpi.

Dāvā kokiem zaļas lapas,
Atver bērzu sulām tapas”…
.. un tā Aizkraukles pilsētas PII “Saulītes” bērni turpina iepazīt marta mēneša tēmu: “Es un pavasaris”.

2

Čakli darbojas grupas “Taurenītis” bērni, kur kopā ar skolotāju Guntu, Valentīnu un auklīti Ingrīdu audzē lokus un tiek pie pašu audzētiem lokiem. 3

 

 

Grupas “Bitītes” bērni izmanto materiālus otrreizējai pārstrādei. Veido sīpolu, kur darbam izmanto kartonu no cepuma kastēm, bet olu kastes un plastmasa kastītes izmanto sēkliņu sēšanai.

 

4

Grupa “Rūķītis” bērni ne tikai aktīvi gatavojas skolai, bet atrod laiku arī citām nodarbībām. Viņi pēta kā paaugušies zirņi, izzina lazdu skaras, ziedus un putekšņus.

5

67

DVE skolotāja Aija Rimša, grupas skolotāja Signija, auklīte Līga, grupas "Ābelīte" bērnus veda ārā tuvākā apkārtnē vērot pavasara vēstnešus – pumpurus. Bērni meklēja, vēroja, smaržoja, garšoja. Nodarbību turpināja grupā, kur radoši darbojās ar krāsainām guaša krāsām. No guaša krāsām tapa pumpuri. 8

“Šorīt sirds kā saule gaiša,
  Gribas vēlēt tikai labu: ”Lai tu apaļš tā kā pūpols!” /A.Saulietis, ”Pūpolu svētdiena”/

No plastilīna bērni veidoja pūpolzaru.

9

Grupas “Ābelīte” meitene Alisija priecē ar koku un krūmu pētniecību mājās, pastaigā kopā ar mammu un brāli.

Priecīgas Lieldienas!

Tiksimies aprīlī! Sk. Maija