MācībuMateriāli

Esmu sagādājis īpašus mācību materiālus, lai meža netīro noslēpumu atklāšanu padarītu par īpaši jautru piedzīvojumu. Darbosimies kopā!

Ja tomēr rodas jautājumi, sazinies ar maniem palīgiem, rakstot uz cukmens@cukmens.lv.

Ruk, ruk!

2. tēma "Cūkmenam pa pēdām"

Bērni nošķir labo rīcību no sliktas, piegružotu meža vidi no sakoptas un skaistas. Aktīvi darbojoties ārpus telpām, bērni iepazīst dabas daudzveidību un cilvēka vietu dabā. Viņi saprot, ka atrasties mežā - tas ir dabīgi!